Sporočilo za javnost

8.8.14

Vlada se je seznanila s civilnopravnimi zahtevki Ladislava Trohe

Na današnji dopisni seji se je Vlada RS seznanila z zahtevki že skoraj dva meseca gladovno stavkajočega Ladislava Trohe. Skladno s pobudo Predsednika Republike Slovenije je vlada odločila, da se glede na okoliščine primera ter obsežnost in številnost zahtev o spornem razmerju oziroma razmerjih opravi mediacija, zato naj Državno pravobranilstvo sklene sporazum o mediaciji ter v mediacijskem postopku preveri vsebino, pravne temelje in upravičenost civilnopravnih zahtevkov in si aktivno prizadeva za zakonito in pravično rešitev spornega razmerja oziroma razmerij.


Vlada pooblašča Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, da v petek, 8. avgusta 2014 najpozneje do 18. ure sklene dogovor o mediaciji. O poteku mediacijskega postopka ter vseh morebitnih drugih sodnih ali izvensodnih postopkih glede teh spornih razmerij Državno pravobranilstvo redno poroča vladi.

 

 

Vir: MP