Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.4.13

Vlada RS dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu JGZ Pohorje Mirna

Vlada RS je na današnji dopisni seji dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu JGZ Pohorje Mirna za prvo polletje 2013, ki ga je sprejel Upravni odbor zavoda dne 15. 2. 2013.


Na podlagi sklepa vlade v zvezi s problematiko javnih gospodarskih zavodov in zaposlovanjem zaprtih oseb je minister za pravosodje in javno upravo konec leta 2012 imenoval komisijo za pripravo razpisa za prodajo premičnega premoženja in oddajo proizvodnih prostorov JGZ »Pohorje« v najem in medresorsko komisijo za preoblikovanje JGZ. Komisija je skladno s sklepi vlade pripravila vso potrebno dokumentacijo za javno zbiranje ponudb za odprodajo premičnin in najem poslovnih prostorov JGZ »Pohorje«. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 22. 2. 2013, predviden zaključek je v prvi polovici leta 2013.


Glede na zgoraj navedene aktivnosti je bila sprejeta odločitev, da JGZ pripravi progam dela in finančni načrt za prvo polletje leta 2013, h kateremu je Vlada RS dala soglasje. Država bo s financiranjem v prvem polletju ohranila izvajanje dejavnosti v JGZ in s tem zagotovila ustrezne pogoje za izvajanje poslanstva zaposlovanja oseb na prestajanju kazni zapora. Program dela predvideva do prestrukturiranja zaposlovati 62 civilnih delavcev in do 150 oseb na prestajanju kazni zapora.


Za zagotovitev oskrbe procesov z vsemi potrebnimi materiali pa je potrebno zagotoviti tudi prepotrebna finančna sredstva, zato predloženi program predvideva sofinanciranje dejavnosti  iz državnega proračuna v višini 1 mio EUR. S temi sredstvi bo zagotovljena nemotena proizvodnja in zaposlovanje obsojencem ter plačilo zaposlenim in obsojencem za opravljeno delo.


V navedenem obdobju JGZ Pohorje načrtuje realizirati 86.394 ur proizvodnje in 2.997.087 EUR realizacije prodaje na  trgih – od tega 90,30 % na tujih trgih. Z načrtovano prerazporeditvijo sredstev se bo v JGZ Pohorje sprostila možnost poslovanja.

 

vir:MP

 


Časovno obdobje

Potrdi