Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

17.5.13

Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o sodniški službi in besedilo predloga zakona o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu

Vlada RS je na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o sodniški službi in besedilo predloga zakona o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu, ki ju bo poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku.


Glavni cilji obeh dopolnitev zakonov so zagotoviti vzdržne javne finance, zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami in makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj. Tako v predlogu Zakona o sodniški službi kot v predlogu Zakona o državnem pravobranilstvu se izrecno določa, da se Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uporablja tudi pri določanju osnovnih plač sodnikov, državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih pravobranilcev.


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  namreč ureja nujne ukrepe s področja prejemkov javnih uslužbencev in funkcionarjev, ki bodo pripomogli k vzpostavitvi stabilne gospodarske rasti in trajnega strukturnega uravnoteženja javnih financ, medtem ko Zakon o sodniški službi ureja posamezne pravice in dolžnosti sodnikov, Zakon o državnem pravobranilstvu pa ureja posamezne pravice in dolžnosti državnih pravobranilcev in pomočnikov državnih pravobranilcev. Ker pa je v skladu z Zakonom o državnem tožilstvu (ZDT-1) državni tožilec glede pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz njegovega službenega razmerja z Republiko Slovenijo, izenačen s sodnikom, se ne predlaga dopolnitev tega zakona, saj je nedvoumno, da se v skladu s tem predlogom Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  uporablja tudi za državne tožilce. V skladu z ZDT-1 se plača državnega tožilca določi po enakih osnovah, z enakimi dodatki in na enak način kakor plača sodnika ustreznega naziva oziroma položaja.

 

vir: MP

 

 


Časovno obdobje

Potrdi