Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

31.1.18

Vlada RS odločila o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018. 

V okviru postopka sprejemanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 so partnerji na predlog Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 opredelili 100 spornih vprašanj. V postopku obravnave spornih vprašanj na arbitraži za nobeno od spornih vprašanj ni bilo doseženo soglasje. O spornih vprašanjih, za katere soglasje ni bilo doseženo, je odločila Vlada RS. 

V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 je določeno povečanje zdravstvenih programov za določene izvajalce v višini 3,9 milijonov eurov za leto 2018 ter 1,2 milijona eurov za povečanje programov zdravstvene nege domov za starejše. V letu 2018 je predvidenih 16,6 milijonov eurov (vrednost OZZ - obvezno zdravstveno zavarovanje) za izvajanje enkratnega dodatnega programa v letu 2018 za zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrane vrste zdravstvenih storitev. Od 1. 1. 2018 se izvede tudi dvig cen zdravstvenih storitev za 5 %, kar ima finančni učinek 79,8 milijonov eurov (vrednost OZZ). Finančni učinki vseh predlogov za leto 2018 znašajo 101,5 milijonov eurov (preračunano na cene 2018).

Vir: MZ


Časovno obdobje

Potrdi