Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.1.18

Vlada RS sprejela predlog za pristop Republike Slovenije k Deklaraciji iz Vallette

Vlada RS je na današnji dopisni pooblastila ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, da v imenu Republike Slovenije podpiše pristop k Deklaraciji iz Vallette. 

 

Podpisniki Deklaracije iz Vallette (ministri za zdravje Cipra, Malte, Grčije, Portugalske, Italije, Španije Irske in Romunije), ki je odprta tudi za ostale članice Evropske unije, so se zavezali k sodelovanju s ciljem omogočanja dostopa bolnikov do novih in inovativnih zdravil ter terapij, ob hkratni skrbi za finančno vzdržnost zdravstvenih sistemov. Na podlagi deklaracije je bil ustanovljen Tehnični odbor, katerega naloga je identifikacija možnih področij sodelovanja na prostovoljni osnovi, kot so npr. izmenjava informacij ter dobrih praks, pregled perspektiv na področju inovativnih zdravil, preučitev možnih mehanizmov za pogajanja na področju cen zdravil ter skupnega javnega naročanja.

 

Pristop novih držav članic Evropske unije k Deklaraciji iz Vallette zahteva zgolj podpis deklaracije s strani ministra za zdravje nove pristopnice in je lahko opravljen po pisni poti.

 

Na povabilo italijanske ministrice za zdravje naslovljeno na ministrico za zdravje Republike Slovenije, sta se predstavnika Ministrstva za zdravje in Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, kot opazovalca udeležila 2. srečanja Tehničnega odbora, 1.10.2017. 

 

Sodelujoča skupina držav je z vidika dostopnosti do novih, dragih, inovativnih zdravil primerljiva z Republiko Slovenijo. V kratkem obdobju sodelovanja se je skupina na tehničnem nivoju izkazala kot izrazito učinkovita.

 

Namen oz. cilj dogovora držav Deklaracije iz Vallette je podoben kot  cilj  Memoranduma o soglasju o sodelovanju pri določanju poštenih in dostopnih cen zdravil. Glede na pričakovane potencialne rezultate sodelovanja  v okviru Deklaracije iz Vallette in v izogib morebitnemu neskladju oz. celo konfliktu interesov, sodelovanje v obeh iniciativah medsebojno ni mogoče,  zato je Slovenija izstopila iz Memoranduma o soglasju o sodelovanju pri določanju poštenih in dostopnih cen zdravil.

Vir: MZ


Časovno obdobje

Potrdi