Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

11.12.17

Vlada s črpanjem sredstev EU pospešuje trajnostno gospodarsko rast in razvoj

Skladno s podpisanim sporazumom o financiranju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SID banko konec novembra 2017, s katerim je bil v Sloveniji vzpostavljen prvi Sklad skladov v višini 253 mio EUR za obdobje 2014-2020, ki ga upravlja SID banka, je vanj že izvedeno prvo izplačilo evropskih kohezijskih sredstev v višini 63,25 milijona evrov. Vlada RS s tem pospešuje črpanje sredstev EU in hkrati zagotavlja nove povratne spodbude za financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja.

S prvim nakazilom sredstev v Sklad skladov je narejen pomemben korak v smeri zagotovitve osnovnih pogojev delovanja Sklada skladov in s tem v spodbujevalnem financiranju prehoda iz nepovratnih v povratna sredstva, ter tudi pomemben korak k pospeševanju črpanja evropskih sredstev v Sloveniji v tej finančni perspektivi. 

 

Finančni instrumenti bodo oblikovani na štirih področjih, in sicer na področju raziskav, razvoja in inovacij, malih in srednje velikih podjetij, energetski učinkovitosti in urbanemu razvoju. SID banka bo konkretne pogoje finančnih instrumentov v obliki posojil, garancij in (kvazi) lastniškega financiranja pripravila v prvi polovici leta 2018, ko bo skladno s predpisanimi postopki izvedla tudi izbor finančnih posrednikov (banke, javni skladi in drugi možni finančni posredniki). Ti bodo predvidena sredstva posredovali končnim prejemnikom. 

 

Ugodnosti oziroma koristi finančnih instrumentov za končne prejemnike se bodo odrazile v daljših ročnostih, nižjih obrestnih merah, manjših zahtevah glede kreditnih zavarovanj, manjših stroških ter možnosti odloga vračanja glavnic posojil. 

 

Na ta način se v Sloveniji vzpostavlja tudi nadgradnja delovanja obstoječega finančnega sistema za trajnostno financiranje gospodarskega razvoja.


Časovno obdobje

Potrdi