Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

24.10.17

Vlada se je seznanila s pismom o nameri Republike Slovenije za pridobitev statusa opazovalke v Regionalni proti-korupcijski iniciativi (RAI)

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je Vladi RS v septembru 2017 posredovala pobudo za vključitev Republike Slovenije s položajem opazovalke v Regionalno proti-korupcijsko iniciativo (RAI). Kot pri tem pojasnjuje KPK, je RAI edina medvladna organizacija v jugo-vzhodni Evropi, ki se ukvarja izključno s preprečevanjem korupcije. Gre za naslednico protikorupcijske iniciative v okviru pakta stabilnosti, ki je bila ustanovljena leta 2007 s poslanstvom širitve in spodbujanja boja proti korupciji v državah jugovzhodne Evrope. Iz načrta dela te organizacije za obdobje 2016 – 2017 in predloga načrta dela za obdobje 2018 – 2020 izhajajo bistvene aktivnosti in dejavnosti, kot so: protikorupcijska ocena zakonodaje oziroma ocena predpisov iz vidika korupcijskih tveganj, ocena korupcijskih tveganj, vzpostavitev in uresničitev ter implementacija mednarodne pogodbe o izmenjavi podatkov glede nadzora nad premoženjskim stanjem in nasprotja interesov, zaščita prijaviteljev, integriteta ter preprečevanje korupcije v represivnih organih.  

Republika Slovenija in pristojne institucije, ki pri nas delujejo na področju zviševanja integritete in preprečevanja korupcije, bodo s pridobitvijo položaja opazovalke v RAI pridobile neposreden vpogled v trende in aktivnosti v boju proti korupciji v regiji, imele možnost za morebitna partnerstva z drugimi državami članicami v RAI oziroma opazovalkami ali institucijami, ki delujejo na predmetnem področju. Slovenija bo na podlagi položaja države opazovalke vabljena na dogodke (delavnice, konference in druge možnosti izmenjave podatkov). Članice v RAI so Albanija, BiH, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Moldavija, Romunija in Srbija. 

Za podpis pisma o nameri Vlada Republike Slovenije pooblašča predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Borisa Štefaneca.

Vir: MJU


Časovno obdobje

Potrdi