Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

23.4.13

Vlada se je seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa

Vlada Republike Slovenije se je na 6. redni seji seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2013 - 2014.

Nacionalni reformni program (NRP) morajo kot del evropskega semestra države članice predložiti Evropski komisiji (EK). Slovenija ga bo posredovala predvidoma v začetku maja. Nacionalni reformni program Slovenije 2013 - 2014 vsebuje načrtovane ukrepe, ki so skladni z omejitvami na podlagi ciljev javnofinančne konsolidacije. Ukrepi upoštevajo tudi prioritete, sprejete v Letnem pregledu rasti 2013 na ravni EU in odgovarjajo na specifična priporočila državi (sprejeta na Evropskem svetu junija 2012), hkrati pa neposredno prispevajo k doseganju nacionalnih ciljev Evropa 2020 (sprejetih na ministrski ravni aprila 2010) ter k dosegi zavez Evro plus pakta.

Vlada je pooblastila Ministrstvo za finance, da osnutek Nacionalnega reformnega programa posreduje v mnenje Državnemu zboru in Ekonomsko-socialnemu svetu.


Časovno obdobje

Potrdi