Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

5.1.17

Vlada se je seznanila z vmesnim poročilom o poteku premestitve in trajne preselitve oseb

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z vmesnim poročilom medresorske delovne skupine za koordinacijo izvedbenega načrta premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav.

  

Vlada Republike Slovenije je 10. marca 2016 sprejela izvedbeni načrt premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav, 31. marca 2016 pa je ustanovila medresorsko delovno skupino za koordinacijo izvedbenega načrta. Medresorska delovna skupina je odgovorna za pripravo načrta nastanitvenih zmogljivosti za namestitev oseb, ki bodo v Slovenijo premeščene in trajno preseljene, pripravo načrta vključevanja premeščenih in trajno preseljenih oseb na trg dela in zaposlovanja in v sistem izobraževanja ter pripravo rešitev za koordinirano izvedbo ostalih ukrepov iz izvedbenega načrta.

  

Slovenija je postopke premestitve začela izvajati marca 2016 s prvo najavo Italiji in Grčiji. Do 15. novembra 2016 so bili izvedeni trije postopki premestitve, v katerih je bilo dejansko premeščenih 23 državljanov Eritreje iz Italije in 101 oseba iz Grčije, od tega 84 državljanov Sirije in 17 državljanov Iraka. Do 15. decembra 2016 je bilo odločeno o prošnjah 79 oseb, od katerih je bil 73 osebam priznan status begunca, petim je bila prošnja za mednarodno zaščito zavrnjena, v enem primeru pa je bil izdan sklep o ustavitvi postopka zaradi samovoljne zapustitve azilnega doma. Slovenija je do 15. 12. 2016 premestila 124 oseb, kar predstavlja 21,87 % oseb, ki jih je treba premestiti. Skladno z zavezami mora Republika Slovenija premestiti še 195 oseb iz Italije in 248 oseb iz Grčije.

  

Na zasedanju Evropskega Sveta konec junija 2015 so voditelji držav in vlad sprejeli odločitev, da se bo v EU skupno preselilo 20.000 oseb v okviru trajne preselitve. Slovenija se je zavezala k sprejemu 20 oseb iz tretjih držav, predvidoma državljanov Sirije iz Turčije, Libanona ali Jordanije. Skladno z dogovorom EU – Turčija, ki je bil sprejet aprila 2016, je bilo dogovorjeno, da se v Slovenijo preseli 20 državljanov Sirije iz Turčije. Vlada Republike Slovenije je 4. avgusta 2016 sprejela sklep, da se na podlagi kvote iz Turčije sprejme 40 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca.

Medresorska delovna skupina je k reševanju problematike nastanitvenih zmogljivosti za premeščene oseba pristopila nemudoma. Tako je MJU vzpostavil portal, namenjen oddajanju ponudb zasebnikov, ki bi bili pripravljeni oddati svoje nepremičnine v najem premeščenim osebam. Prav tako so bila k ponudbi nezasedenih stanovanj pozvana vsa ministrstva, ki imajo v lasti in upravljanju lastne stanovanjske kapacitete. Na podlagi okvirnih kriterijev za objekte, primerne za integracijo, in opravljenih ogledov je bil sprejet sklep o najemu nepremičnin za potrebe integracije oseb z mednarodno zaščito. Aktivnosti za realizacijo najema nepremičnin so v teku.

  

MNZ je objavil poziv za predložitev ponudb za najem nastanitvenih kapacitet za osebe z mednarodno zaščito, MIZŠ je za namen nastanitve premeščenih oseb ponudilo dijaške domove, ki so zaradi neizkoriščeni. Glede na število oseb, ki jih mora Republika Slovenija še premestiti na osnovi sklepov EU, se aktivnosti za pridobitev zadostnega števila primernih stanovanj nadaljujejo.

  

MDDSZ je pripravil Načrt ukrepov za integracijo oseb s statusom mednarodne zaščite na slovenski trg dela. Na ZRSZ je bil imenovan koordinator za to področje, katerega naloga je predvsem vodenje in koordinacija aktivnosti integracije beguncev na slovenski trg dela ter skrb za povezovanje in usklajeno delovanje vseh institucij s področja integracije beguncev v slovensko družbo. Predvidena sta tudi dva posebna svetovalca za zaposlitev relociranih oseb. Izvedli so pilotni projekt, katerega namen je bil osebam z mednarodno zaščito olajšati integracijo na trg dela. Pilotni projekt se je izkazal kot ustrezen korak na poti k zaposlitvi. Izvedli bodo tudi program usposabljanja na delovnem mestu za osebe s priznano mednarodno zaščito.

  

MIZŠ je pripravil program vključevanja otrok v izobraževalni sistem po dvostopenjskem modelu, ki se ne razlikuje bistveno od programa za ostale otroke. Posebni programi izobraževanja za odrasle za premeščene osebe niso predvideni, saj se lahko vključijo v izobraževanje odraslih po istem sistemu kot ostale osebe z mednarodno zaščito. Ministrstvo je pripravilo tudi pojasnilo glede vključevanja otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.

  

Medresorska delovna skupina je k sodelovanju na sejah, kjer so se obravnavale teme s področja nevladnih organizacij, povabila tudi nevladne organizacije. Te izvajajo različne programe za osebe z mednarodno zaščito, izključno za premeščene osebe se izvaja orientacijski program, ki vključuje opismenjevanje oseb, ki so nepismene ali slabo pismene v latinici, učenje osnov slovenskega jezika, ki temelji na praktičnih izkušnjah in simulaciji pogovora v različnih situacijah, pomoč pri nastanitvi in uvajanju v samostojno bivanje v integracijski hiši ter praktično predstavitev delovanja različnih sistemov, obisk in vpeljava v institucije. 

  

MNZ redno skrbi tudi za obveščanje javnosti o prihodih premeščenih oseb.


Časovno obdobje

Potrdi