Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

30.10.12

Vlada soglaša s predlogom dogovora glede referenduma o Slovenskem državnem holdingu

 

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s predlogom dogovora med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter Sindikatom delavcev dejavnosti energetike Slovenije o Slovenskem državnem holdingu in z vsebino dogovora soglaša.


Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE) je dal pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma glede Zakona o slovenskem državnem holdingu. Vlada meni, da je Zakon o Slovenskem državnem holdingu del celovitega nujnega paketa reform za stabilizacijo javnih financ. Vsi se moramo zavedati, da se je Republika Slovenija znašla v situaciji, ko mora sprejeti odločne ukrepe za stabilizacijo javnih financ, reformo trga dela in reformo pokojninskega sistema, okrepiti mora bančni sektor, v okviru tega paketa reform pa je nujno tudi izboljšanje upravljanja z državnim premoženjem.


Na podlagi zgoraj navedenega sta Ministrstvo za finance in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor s SDE vodila pogovore, katerih cilj je bil natančneje urediti odprta vprašanja. Namen pogovorov je bil preprečitev referenduma. Plod omenjenih pogovorov je Dogovor med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter Sindikatom delavcev dejavnosti energetike Slovenije.


Dogovorjeno je bilo, da se bodo predlogi aktov, ki se sprejmejo na podlagi ZSDH (klasifikacija naložb, strategija upravljanja naložb), v okviru priprave in vladnega medresorskega usklajevanja usklajevali z obstoječimi sektorskimi strategijami, politikami na področju energetike in socialnimi partnerji v okviru ESOE.


MF in MzIP se zavežeta, da bosta v času sprejema strategije na vladi sledila delitvi dobička glede na zagotavljanje financiranja investicijskih projektov podjetij s področja energetike, na način, da se omogoči primeren investicijski ciklus.


Poleg tega si bosta ministrstvi v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jih imata na voljo, prizadevali za pravilno in pravočasno izvajanje tega dogovora oziroma izvajanja dogovora ne bosta ovirali ali preprečevali. SDE pa se zavezuje, da bo Državni Zbor Republike Slovenije obvestil, da umika pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o ZSDH.

 


Časovno obdobje

Potrdi