Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

12.8.14

Vlada sprejela dopolnitve sklepa o sklenitvi dogovora o mediaciji z Ladislavom Troho

Na današnji dopisni seji je Vlada RS sprejela dopolnitve sklepa vlade o sklenitvi dogovora o mediaciji z Ladislavom Troho.

 

Vlada nalaga Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije, da kot zastopnik vlade sodeluje v postopku mediacije z Ladislavom Troho, v katerem naj preveri vsebino, pravne temelje in upravičenost zahtevkov Ladislava Trohe ter si aktivno prizadeva za zakonito, pravično in učinkovito rešitev spornega razmerja oziroma razmerij.

 

Vlada je tudi natančneje določila osebe, ki bodo vodile postopek mediacije. Zaradi izjemnih okoliščin konkretnega primera, ki v skupni posledici pomenijo grožnjo človeškemu življenju, je namreč potrebno nujno takojšnje ukrepanje ter uporaba virov, ki so v danem trenutku na voljo. Evropski center za reševanje sporov (ECDR) je takoj dal na razpolago akreditiranega mediatorja, to je Andreja Razdriha, odvetnika, ki je že od leta 2003 mediator pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in pri Slovenskem zavarovalniškem združenju, ki je kot mediator že sodeloval v postopkih mediacije, v katerih je kot stranka nastopala Slovenija, poleg tega pa je že uspešno vodil postopek mediacije z gladovno stavkajočimi. Zaradi kompleksnosti primera je vlada določila tudi, da bo v postopku mediacije sodelovala tudi akreditirana mediatorka Anka Stojan, univ.dipl.psih., vodja psihoterapevtskega centra, ki je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani mediatorka v družinskih mediacijah ter zahtevnejših mediacijah z večimi udeleženci in ima opravljenih že preko 400 mediacij, od leta 2004 pa je tudi vodja intervizijskih srečanj za mediatorje in komediatorje Okrožnega sodišča v Ljubljani.

 

Vlada je tudi omejila višino nagrade za izvedbo mediacijskega postopka na največ 6.500,00 EUR, sredstva za stroške postopka mediacije pa zagotovila iz tekoče proračunske rezerve v finančnem načrtu državnega pravobranilstva.

 

Zaradi zgoraj opisanih izjemnih okoliščin konkretnega primera, ko je v nevarnosti človeško življenje, je vlada tudi določila, da se mora postopek mediacije začeti izvajati najkasneje v torek, 12. 8. 2014 do 16. ure.

 

O poteku mediacijskega postopka ter vseh morebitnih drugih sodnih ali izvensodnih postopkih glede teh razmerij državno pravobranilstvo redno poroča vladi - prvič v dveh mesecih po začetku mediacijskega postopka in kasneje redno glede na potek postopka.

 

 

Vir: MP

 

 


Časovno obdobje

Potrdi