Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

10.2.14

Vlada sprejela mnenje o več zahtevah ter pobudah za oceno ustavnosti določb Zakona o bančništvu

 

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o več zahtevah ter pobudah za oceno ustavnosti določb Zakona o bančništvu.


Ustavno sodišče je Vlado RS zaprosilo, da se v odgovoru na posamezno pobudo oziroma zahtevo navede le razloge, ki še niso bili navedeni. Vlada se tako opredeljuje le do novih trditev.


Splošno velja, da vsi pobudniki in vlagatelji zahtev zatrjujejo, da izpodbijane določbe ZBan-1 predstavljajo poseg v načelo prepovedi povratne veljave, načelo pravne države, pravico do sodnega varstva, pravico do enakega varstva pravic, pravico do zasebne lastnine in v pravico do enakosti pred zakonom.


V mnenju je navedeno, da so vsi morebitni posegi v ustavne pravice utemeljeni v tretjem odstavku 15. člena Ustave RS, ki dovoljuje poseg v ustavne pravice, če to zahtevajo pravice drugih, ter če tak poseg v ustavne pravice prestane test sorazmernosti.


Poseg v ustavne pravice je utemeljen, ker se z izpodbijanimi določbami zasleduje stabilnost finančnega sistema in varstvo deponentov, s čimer se varujejo pravice drugih. Poseg prestane test sorazmernosti, saj izpodbijane določbe zahtevajo, da so imetniki finančnih instrumentov, ki prenehajo na podlagi izpodbijanih določb, poplačani najmanj v znesku, ki bi ga dobili, če bi bil nad banko začet stečajni postopek.


Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 265. člena Poslovnika Državnega zbora pozval Vlado RS, da pripravi mnenje o pobudi predvsem z vidika izvršilne veje oblasti.

 

 

Vir: MF


Časovno obdobje

Potrdi