Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

12.1.18

Vlada sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti dveh zakonov

Vlada sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti dveh zakonov

 

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in šestega odstavka 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki ga bo poslala Državnemu zboru.  

Vlada predlaga Ustavnemu sodišču, da v tem postopku ustavnosodne presoje ugotovi, da izpodbijana zakona nista v neskladju z Ustavo RS. Meni, da v veljavni zakonodaji ni protiustavnih pravnih praznin, zato ima Vrhovno sodišče vse možnosti, da v postopku, v katerem se smiselno uporablja Zakon o upravnem sporu, odloči o pritožbi. Čeprav  Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper ni predmet ustavnosodne presoje, je Vlada Ustavno sodišče še posebej opozorila na negativne posledice neuveljavitve zakona. Poudarila je, da zaradi zamud pri uveljavitvi zakona že nastajajo škodljive posledice za nadaljnjo izvedbo projekta. 

Vrhovno sodišče je v zvezi s pritožbo Vilija Kovačiča zoper poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper na Ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in šestega odstavka 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, ker meni, da  v okviru obstoječe zakonodaje ni mogoče obravnavati vseh morebitnih nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na poštenost  postopka referenduma in njegov izid.

Vir: MzI


Časovno obdobje

Potrdi