Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

25.8.17

Vlada sprejela odgovor na stavkovne zahteve skupnega stavkovnega odbora

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na  stavkovne zahteve skupnega stavkovnega odbora in ga bo posredovala skupnemu stavkovnemu odboru.

Skupni stavkovni odbor (Sindikat državnih organov Slovenije-SDOS, Sindikat carinikov Slovenije-SCS, Sindikat ministrstva za obrambo-SMO, Sindikat veterinarjev Slovenije-SVS, Sindikat vojske, obrambe in zaščite-SVOZ in Sindikat pilotov ministrstva za obrambo-SPMO) je 17. julija 2017 na predsednika vlade in na ministra za javno upravo naslovil skupne stavkovne zahteve, nato pa 18. avgusta 2017 posredoval še dopolnitev stavkovnih zahtev in urgenco.

Stavkovne zahteve (zadnja verzija z dopolnitvami iz 18.8.2017):

 - Dvig osnovnih plač za 4 plačne razrede vsem zaposlenim; 

 - Odprava obstoječih in novonastalih anomalij v plačnem sistemu; 

 - Spregled izobrazbe na delovnih mestih oz. nazivih s primerljivimi poklici, ki to že imajo tako urejeno ali se ta vsebina ureja;

 - Sklenitev normativnega dela Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (KPDU) najpozneje do 31.10.2017, s poudarkom na naslednjih vsebinah: 

 • Uvrstitev in vrednotenje prepovedi in omejitev iz področnih zakonskih predpisov, ki niso bile del prejšnjega plačnega sistema; 
 • Zmanjševanje delovne obveznosti za 20% za delavce nad 50 letom starosti;
 • Štirikratno plačilo dela preko polnega delovnega časa v izjemnih ali nujnih primerih; 
 • Ureditev prispevne stopnje za poklicno upokojevanje za vsako dodano dobo;
 • Ureditev meril in kriterijev za vključevanje v ODPZ; 
 • Plačevanje prispevka za poklicno upokojevanje v času daljše bolniške zaradi poškodbe pri delu oz. poklicne bolezni; 
 • 100% plačilo bolniške zaradi poškodbe, nastale na poti v službo oz. domov iz službe;  
 • Plačilo sindikalnega dela;
 • Ureditev dodatnega plačila dodatnega pokojninskega zavarovanja;
 • Dodatni dnevi dopusta za primere, ki niso določeni v veljavnih predpisih;
 • Obračun potnih stroškov za prihod in odhod z dela z določitvijo varne poti.

 - Na podlagi dogovorjenih rešitev v KPDU se enakovredne rešitve prenesejo v Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) in ostale primerljive panožne kolektivne pogodbe.

 

Vlada nad posredovanimi stavkovnimi zahtevami izraža začudenje, saj ugotavlja, da so bile poslane v času, ko so pogajalske aktivnosti (pogajanja med vlado in sindikati za odpravo anomalij v plačnem sistemu in za sklenitev aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev) še v teku.  Prav tako vlada izraža začudenje, ker so zahteve poimenovane »stavkovne«, čeprav za to ne obstaja noben utemeljen razlog.

Vsebinsko zahtevna pogajanja med vladno in sindikalno pogajalsko skupino na temo odprave anomalij v plačnem sistemu so se namreč pričela spomladi letos in so se v obsežnem delu zaključila s podpisom aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor ter aneksov k panožnim kolektivnim pogodbam (odprava anomalij v plačnem sistemu za delovna mesta do 26 plačnega razreda in za pooblaščene uradne osebe), v drugem delu (odprava anomalij v plačnem sistemu za delovna mesta nad 26 plačnim razredom) pa se bodo nadaljevala predvidoma že v začetku septembra. 

Podpisani aneksi h kolektivnim pogodbam za večino zaposlenih (tudi tistih v poklicih, ki jih zastopajo sindikati, podpisniki skupnih stavkovnih zahtev) konkretno pomenijo povišanje plač, in sicer za javne uslužbence, ki so bili  na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda pred uveljavitvijo aneksov, od 1.7.2017 dalje. 

Zato sta (še posebej upoštevajoč dejstvo, da so sindikati, podpisani pod skupne stavkovne zahteve, dobro seznanjeni z vsemi dejstvi, pomisleki, zadregami in rešitvami, ki so se izpostavljale tekom pogajalskega procesa, v katerem sta obe pogajalski strani ves čas aktivno skušali najti kompromise in so tudi predstavniki omenjenih sindikatov ves čas sodelovali) povsem nerazumni že prvi dve stavkovni zahtevi sindikatov: zahteva po linearnem dvigu za kar 4 plačne razrede in ponovna zahteva za odpravo anomalij v plačnem sistemu. 

Poudarjamo, da so bili podpisniki stavkovnih zahtev ves čas aktivno prisotni na večmesečnih in vsebinsko zelo zahtevnih pogajanjih, kjer je bila možnost in pravo mesto za dialog o vseh dilemah in pomislekih.  

Vlada ocenjuje, da so povsem nerazumne tudi skupne stavkovne zahteve podpisanih sindikatov po različnih dodatkih k plači (na primer 4-kratno plačilo nadurnega dela), višanju prispevnih stopenj za poklicne pokojnine ter pavšalni 20% znižani delovni obveznosti za vse zaposlene nad 50-tim letom starosti.

Skupni stavkovni odbor je svoje zahteve naslovil na predsednika Vlade RS in ministra za javno upravo 17. julija 2017, nato pa 18. avgusta 2017 poslal dopolnitev stavkovnih zahtev in obenem tudi »urgenco«. Glede na dejstvo, da navedene skupne stavkovne zahteve predstavljajo radikalni poseg v plačni in uslužbenski sistem in v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ter z ozirom na dejstvo, da rok za odgovor vladne strani sploh še ni potekel, menimo, da je naziv dokumenta »urgenca« povsem neutemeljen in zapisan zgolj z namenom pridobivanja morebitne medijske pozornosti. Vlada je sicer pripravila in posredovala odgovor na stavkovne zahteve v zahtevanem  roku.

 

Vir: MJU


Časovno obdobje

Potrdi