Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

2.7.18

Vlada sprejela odločitev o dodatnih finančnih sredstvih za Slovensko vojsko

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev o dodatnih finančnih sredstvih za Slovensko vojsko. 

 

Skladno s Strateškim pregledom obrambe 2016 je Vlada Republike Slovenije prepoznala spremenjene varnostne razmere, ki zahtevajo ustreznejše obrambne zmogljivosti za spoprijemanje s sodobnimi viri ogrožanja in tveganja nacionalne in mednarodne varnosti ter tudi za izpolnjevanje zavez, sprejetih v okviru Nata in skupne varnostne in obrambne politike EU. Zato je med drugim ustavila padanje obrambnih izdatkov v nominalnem obsegu, v letih 2018–2023 pa se bodo, skladno s Srednjeročnim obrambnim programom Republike Slovenije, obrambni izdatki postopno povečevali in bodo do leta 2023 predstavljali 1,11 % BDP. Cilj je, da bi do leta 2025 dosegli 1,2 % BDP. 

 

V okviru Nata bo načrtovana rast obrambnih izdatkov omogočila postopno izpolnjevanje zavez iz Walesa, ki se nanašajo na rast obrambnih izdatkov na raven 2 % BDP, delež za investicije v obsegu 20 % obrambnih izdatkov, razvoj sprejetih ciljnih zmogljivosti in podporo skupnih operacij. V okviru EU bo omogočeno izpolnjevanje zavez Pesca, ki se nanašajo na redno realno povečanje obrambnih proračunov, povečanje deleža za investicije do ravni 20 % proračuna, dolgoročno namenjanje sredstev za raziskave in razvoj v obsegu do 2 % proračuna, povečanje obsega sodelovanja v vojaških operacijah EU in misijah ter nadgradnje dvo- in večstranskega sodelovanja na področju opremljanja in krepitve evropske obrambne industrije.

 

Ministrstvo za obrambo ugotavlja, da prihaja do razlike pri zagotovljenih finančnih virih za leto 2018 od potrebne višine finančnih virov, da obrambni izdatki za leto 2018 dosežejo višino vsaj 1 % BDP glede na pomladansko napoved Urada za makroekonomske analize in razvoj 2018. Dodatna sredstva bodo v celoti namenjena razvoju in delovanju Slovenske vojske ter za izpolnitev obveznosti Republike Slovenije, ki se pokrivajo iz finančnega načrta Slovenske vojske.  

 

Povečan obseg obrambnih izdatkov v letu 2018 bo poleg izboljšanja delovanja Slovenske vojske in izpolnjevanja obveznosti države v mednarodnih organizacijah omogočil tudi vrnitev ravni obrambnih izdatkov na 1 % BDP, saj je Republika Slovenija ena od redkih držav zavezništva in EU, kjer je padel odstotek obrambnih izdatkov glede na predhodno leto (od 1 % v letu 2016 na 0,98 % v letu 2017).

Vir: MO


Časovno obdobje

Potrdi