Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

1.4.14

Vlada sprejela osnutek Nacionalnega reformnega programa 2014 – 2015

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela osnutek Nacionalnega reformnega programa 2014  - 2015, s katerim bodo seznanjeni tudi odbori Državnega zbora RS in Ekonomsko socialni svet.


Dokument je osrednji del evropskega semestra in je skupaj s Programom stabilnosti podlaga za pripravo specifičnih priporočil državam članicam, ki jih ob koncu semestra pripravi Evropska komisija in potrdi Evropski svet. Tako Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega gospodarstva in družbe.


Nacionalni reformni program je srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev Strategije Evropa 2020. Vlada Republike Slovenije bo v letih 2014 -2015 nadaljevala in okrepila že začete ukrepe in aktivnosti za spodbujanje gospodarske rasti in krepitev blaginje prebivalstva. Za doseganje teh ciljev so ključne prioritete:
– stabilnost javnih financ z doseganjem strukturno izravnanega salda do leta 2017;
– povečanje zaposlenosti na raven 850  tisoč delovno aktivnih prebivalcev.


Z odpravo neravnovesij bodo omogočeni pogoji za ponovno doseganje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest.  Za oživitev gospodarske rasti bo Slovenija prednostno izvajala ukrepe v okviru treh ključnih stebrov:
– monetarni steber: sanacija bančnega sistema in razdolžitev podjetij;
– korporativno upravljanje in privatizacija: prestrukturiranje podjetij, DUTB, insolvenca, SDH, privatizacije v teku;
– fiskalni steber: fiskalno pravilo, srednje ročnost sektorja država, dolgoročna vzdržnost dolga in konsolidacija.


Prav tako so pomembni tudi ukrepi za oživitev gospodarske rasti na kratek rok ter izboljšanje konkurenčnosti za dolgoročno vzdržno rast. Pri čemer le-ti stopijo v ospredje z novo finančno perspektivo in preusmeritvijo na povratne vire (poleg fokusiranih ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja – deregulacija, administrativne ovire).


Vir: MF


Časovno obdobje

Potrdi