Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

28.6.18

Vlada sprejela predlog novele Zakona o zdravniški službi

Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi in ga bo poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku, saj je bila dosedanja določitev o potrebnih poklicnih kvalifikacijah zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist za državljane držav, ki niso članice EU, EGP (Evropski gospodarski prostor) in Švicarske konfederacije, neživljenjska.

 

S spremembo Zakona o zdravniški službi bo minister za zdravje v izjemnih primerih lahko izdal odločbo, s katero bodo lahko zdravniki specialisti, ki imajo pridobljeno poklicno kvalifikacijo v tretji državi in imajo posebno strokovno znanje, opravljali zdravstvene storitve v Sloveniji.

 

Do izjemnega stanja pride kadar javni zdravstveni zavodi s slovenskimi strokovnjaki ne morejo zagotavljati neprekinjene zdravstvene dejavnosti in s tem tvegajo ogrožanje življenj ali povzročitev hude okvare zdravja ali smrt pacientov.

 

Za te izjemne primere za zdravnike specialiste ne bo pogoj za delo v Sloveniji znanje slovenskega jezika C1, saj sprememba zakona predvideva, da mora izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotoviti komunikacijo med vabljenim zdravnikom in bolnikom  ter njegovimi svojci v slovenskem jeziku ter da je vsa medicinska dokumentacija bolnikov dostopna tudi v slovenskem jeziku.

 

Zdravnik specialist bo lahko zdravstvene storitve v Sloveniji opravljal največ 12 mesecev, če bo prejel povabilo izvajalca zdravstvene dejavnosti iz terciarne ravni zdravstvene dejavnosti in če za njegovo strokovno znanje jamčijo trije zdravniki v Sloveniji, in sicer nacionalni koordinator specializacije in zdravnika specialista, ki sta imenovana za mentorja.

 


Vlada s položaja razrešila generalnega direktorja Direktorata za energijo mag. Jožeta Dimnika

 

Vlada je s položaja razrešila generalnega direktorja Direktorata za energijo mag. Jožeta Dimnika. Ta je 4. junija 2018 ministru za infrastrukturo podal odstopno izjavo z delovnega mesta, na katerega je bil imenovan z odločbo vlade 31. 8. 2017, minister pa je odstopno izjavo sprejel.

 

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi