Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

14.8.13

Vlada sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne Agencije za knjigo Republike Slovenije.

 

Spremembe Sklepa o ustanovitvi javne agencije za knjigo RS sledijo spremembam Zakona o Javni agenciji za knjigo RS, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 15. julija 2013.

 

Področje znanstvenega tiska se z Javne agencije za knjigo RS prenese nazaj na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS in s tem tudi vse pogodbene obveznosti, ki so nastale za obdobje 2012-2014.

 

S prenosom dela pristojnosti se uskladi tudi število in sestava članov sveta ter število komisij Javne agencije za knjigo RS. Sestava sveta, prav tako urejena s spremembo zakona, je  sedaj usklajena s poslanstvi in cilji javne agencije. Ustanovljena je bila namreč z namenom, da sistematično skrbi za razvoj celotnega področja knjige, zato je zastopanost vseh členov verige knjige ključna za oblikovanje celovite politike na tem področju. Spremembe zakona, upoštevane v spremembah sklepa tako določajo, da "ustanovitelj v svet neposredno imenuje tri člane, od tega enega predstavnika s področja dela agencije, financ ali pravnih zadev, enega predstavnika izmed strokovnjakov s področja knjižnične dejavnosti in enega predstavnika izmed strokovnjakov s področja razvijanja bralne kulture. Po enega člana, predstavnika avtorjev, imenuje ustanovitelj na predlog avtorjev, enega člana, predstavnika prevajalcev, na predlog prevajalcev, enega člana, predstavnika založnikov, na predlog založnikov, in enega člana, predstavnika knjigotržcev, na predlog knjigotržcev, in sicer po izvedenem javnem pozivu ministrstva, pristojnega za kulturo". Skladno z določbo sprememb zakona spremembe sklepa opredeljujejo tudi kriterije za imenovanje člana sveta. Če v okviru javnega poziva prispe s posameznega področja zgolj en predlog, minister brez prostega preudarka posreduje predlog za imenovanje vladi, če pa prispe s posameznega področja več predlogov, minister izmed prispelih predlogov posreduje vladi v imenovanje predlog najvišje ocenjenega stanovskega oziroma strokovnega združenja, društva ali drugega predlagatelja. Predlagatelje se oceni glede na naslednje kriterije: število članov predlagatelja ali število predlagateljev, izvajanje javnih pooblastil, obdobje delovanja na področju dela javne agencije in število izvedenih kulturnih projektov ali javnih kulturnih programov s področja dela javne agencije.

 

Na podlagi Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne Agencije za knjigo RS bo Ministrstvo za kulturo, po objavi sklepa v Uradnem listu RS, objavilo javni poziv za predstavnika avtorjev, predstavnika prevajalcev, predstavnika založnikov in predstavnika knjigotržcev v svetu javne agencije. Vlada pa bo v svet neposredno imenovala predstavnika s področja dela agencije, financ ali pravnih zadev, predstavnika izmed strokovnjakov s področja knjižnične dejavnosti in predstavnika izmed strokovnjakov s področja razvijanja bralne kulture.

 
Vir: MK


Časovno obdobje

Potrdi