Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

30.1.14

Vlada sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin.

 

Podatki, ki so trenutno vodeni v registru nepremičnin, in njihovi podrobnejši opisi so določeni z Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin iz leta 2011 in s prilogo k tej uredbi. Na tej pravni podlagi so sistemsko in na pregleden način »objavljeni« vsi podatki o nepremičninah, evidentirani v registru nepremičnin na različnih pravnih podlagah.

 

Ker se bo po Zakonu o davku na nepremičnine (ZDavNepr) davek na nepremičnine odmeril na podlagi podatkov registra nepremičnin in posplošene tržne vrednosti nepremičnin, se s spremembami in dopolnitvami Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin urejajo novi podatki registra nepremičnin, potrebni za izvajanje ZDavNepr.

 

ZDavNepr določa, da se v registru nepremičnin (poleg dosedanjih) vodijo novi podatki – to so podatki iz prvega odstavka 17. člena ZDavNepr (npr. leto, v katerem so izpolnjeni pogoji za določitev nepremičnine; podatek o rezidenčnosti stanovanjske nepremičnine; imetnik osebne služnosti; inšpekcijska odločba o nelegalni gradnji;…). Ker je sistem odmere davka na nepremičnine urejen tako, da se predmet obdavčitve, davčni zavezanci in davčna osnova določajo na podlagi podatkov enovite evidence na ravni države, t.j. registra nepremičnin, se poleg novih podatkov iz prvega odstavka 17. člena ZDavNepr v registru nepremičnin zaradi zagotovitve izvedbe obdavčitve nepremičnin po ZDavNepr vodijo tudi drugi (novi) podatki – npr. izračunan delež lastništva za pravilno določitev davčnih zavezancev v primeru solastnine ali skupne lastnine na nepremičnini.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin taksativno določa te nove podatke, potrebne za izvajanje ZDavNepr, priloga 1 pa podrobnejše opise teh podatkov.

 

 

Vir: MzIP


Časovno obdobje

Potrdi