Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

6.7.18

Vlada sprejela spremembi uredb o ekološko pomembnih območjih in o posebnih varstvenih območjih

Sprememba Uredbe o ekološko pomembnih območjih

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih. Z uredbo se usklajujejo meje ekološko pomembnih območij z državno mejo med Republiko Slovenijo  in Republiko Hrvaško v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado RS in Vlado RH.

Vir: MOP

Sprememba Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Z uredbo se spreminjajo meje območij Natura 2000 in potencialnih območij Natura 2000 tako, da potekajo po državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot je določena v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado RS in Vlado RH. 

 

V skladu z Zakonom o ohranjanju narave ni treba pridobiti predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti in sprejeti načrta, s katerim se ugotovijo posledice na socialne in gospodarske razmere ter določijo razvojni ukrepi, saj se meja posebnega varstvenega območja spreminja zaradi prilagoditve evidenci državne meje.


Vir: MOP


Časovno obdobje

Potrdi