Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

18.3.13

Vlada sprejela ustanovitveni akt Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije določa, da se Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov pripoji k Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije. Pripojitev je bila dejansko izvedena z vpisom v sodni register.


Zaradi navedene pripojitve se je razširilo delovno področje Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, ki je univerzalni pravni naslednik Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, zato je potrebno, da Vlada Republike Slovenije, kot ustanovitelj javnega sklada, sprejme nov ustanovitveni akt.


V primerjavi z Ustanovitvenim aktom Javnega jamstvenega in preživninskega akta Republike Slovenije (Uradni list RS, 55/09) predlagani ustanovitveni akt upošteva širitev delovnega področja sklada. Javni jamstveni in preživninski sklad je do pripojitve Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja odločal zgolj o pravicah delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in o pravicah otrok v primeru neplačevanja preživnin, po pripojitvi pa odloča tudi o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in v skladu z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov.


Časovno obdobje

Potrdi