Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

8.9.17

Vlada na srečanje s prebivalci ob meji s Hrvaško in ribiči

Generalna sekretarka Lilijana Kozlovič je danes javnosti predstavila okvirna izhodišča interventnega zakona, povezanega s pravicami in obveznostmi tistih, ki jih zadeva arbitražna razsodba. Na začetku je izpostavila zavezo vlade ob razglasitvi arbitražne razsodbe (AR), da bo posebno skrb pri implementaciji namenila prebivalcem na območjih, ki jih razsodba zadeva. V tem duhu gre razmislek tudi v smeri dodelitve določenih pravic 11 hrvaškim državljanom na ozemlju Slovenije, ki so sami izrazili interes. 

Takoj po razglasitvi AR so z delom pričele upravne enote, ki so opravile 98 razgovorov s prebivalci teh območij. Na tej podlagi je vladna delovna skupina ugotavljala potrebe prebivalcev in pripravila ustrezna izhodišča, ki bodo v naslednjih dneh tudi predstavljena tistim, na katere se nanašajo. Vlada načrtuje v prihodnjih dneh obisk tako pri prebivalcih obmejnih območjih ob kopenski meji kot tudi obisk ribičev.   

Kaj vsebuje predlog zakona?

Zakon se nanaša tako na fizične kot na pravne osebe, ki se nahajajo na območjih, na katere se nanaša arbitražna razsodba. Z zakonom se bodo prebivalcem na teh območjih ohranile vse pravice, ki jih bodo imeli do uveljavitve interventnega zakona, pod določenimi pogoji pa bodo lahko pridobili tudi določene nove pravice. Nekatere pravice jim bodo pripadale na podlagi domneve, za druge bo potrebno dokazovanje z listinami.  

Zelo pomembne so posebne določbe omenjenega zakona, ki se nanašajo na povsem konkretna področja, kot so urejanje statusa prebivalcev (npr. oprostitev taks oz. povrnitev stroškov), socialni transferji, zdravstveno zavarovanje (npr. plačilo vseh prispevkov zdravstvenega zavarovanja v okviru javne zdravstvene mreže), kmetijske subvencije, lastništvo nepremičnin (pomoč države pri vpisu v zemljiško knjigo). Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež na Hrvaškem, bodo morali v letu dni urediti status v Sloveniji, zlasti na način vzpostavitve podružnic.  

Nadomestilo v primeru preselitve 

16 gospodinjstev oz. 35 oseb, državljanov tako Slovenije kot Hrvaške, je izkazalo namero za preselitev na slovensko stran meje. Za to bodo dobili nadomestilo, ki bo določena povsem individualno.


Časovno obdobje

Potrdi