Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

20.6.14

Vlada v NRP 2014-2017 uvrstila projekte iz Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018

Vlada RS je danes na dopisni seji sprejela sklep, da se na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018, sklep Vlade RS, št. 30200-1/2013/4, z dne 10. 10. 2013, v Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstijo novi projekti:
• Koordinacija programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013,
• Podjetno v svet podjetništva Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018,
• Aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018,
• Sofinanciranje manjših začetnih naložb Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018,
• Subvencija obrestne mere Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018,
• Podpora pri poslovanju in razvoju podjetij Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018,
• Promocija gospodarstva in območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev.


S to odločitvijo se bo pospešil proces  izvajanja projektov iz Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018, saj bo na podlagi pogodb med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Mariborsko razvojno agencijo in RRA Koroška omogočena izvedba javnih razpisov oz. navedenih projektov v vrednosti okoli 20 milijonov evrov do konca leta 2018.

 

 

Vir: MGRT


Časovno obdobje

Potrdi