Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

10.10.14

Vlada Violeto Bulc predlagala za kandidatko za članico Evropske komisije in sprejela novelo Zakona o DDV

Vlada na dopisni seji  Violeto Bulc predlagala za kandidatko za članico Evropske komisije

 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim za kandidatko za članico Evropske komisije predlaga  Violeto Bulc, podpredsednico vlade in ministrico za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo. Hkrati je Vlada RS dr. Rada Genoria, veleposlanika, stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Evropski uniji pooblastila, da predlog posreduje pristojnim institucijam Evropske unije. Vlada bo s predlogom o kandidatki za članico Evropske komisije seznanila tudi  Državni zbor Republike Slovenije.

 

Vir: KPV

 

 

Vlada določila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost in ga pošlje državnemu zboru v sprejetje po skrajšanem zakonodajnem postopku.


S predlogom zakona se prenašajo naslednje direktive:
• Direktiva Sveta 2008/8/ES, ki mora biti uveljavljena s 1. januarjem 2015 in se nanaša na uskladitev pravil glede kraja obdavčitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronskih storitev, opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci, s splošnim pravilom glede kraja opravljanja storitev, ki sledi načelu obdavčitve po namembnem kraju;
• Direktiva Sveta 2008/9/ES, ki se nanaša na pravila za vračilo DDV davčnim zavezancem, ki imajo sedež v drugi državi članici, v delu, ki določa obveznost predložitve računa zahtevku za vračilo;
• Direktiva Sveta 2013/43/EU v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo določenega blaga in storitev, dovzetnih za goljufije, zlasti glede podaljšanja roka za uporabo obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije toplogrednih plinov;
• Direktiva Sveta 2013/61/EU, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte.


Predlog zakona vsebuje tudi potrebne vsebinske in terminološke prilagoditve z zakonom, ki ureja finančno. Zaradi administrativne poenostavitve za tuje davčne zavezance, ki občasno opravljajo mednarodni cestni prevoz potnikov se uvaja posebna ureditev.


Vir: MF


Časovno obdobje

Potrdi