Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

7.10.13

Vlada zavrača neresnične obtožbe SDS

Slovenska demokratska stranka v teh dneh različnim občinam v Sloveniji pošilja dopis, v katerem Vlado Republike Slovenije obtožuje, da skrbi predvsem za prelivanje sredstev v Mestno občino Ljubljana. Pri tem se sklicuje na zapisnik srečanja med Vlado RS in predstavniki MOL, ki je bilo 23. julija 2013.

 

Dokument, na katerega se sklicuje SDS, ni bil usklajen med obema stranema in ne odraža dejanske vsebine omenjenega srečanja. Sklep št. 25, ki naj bi po trditvah SDS priznaval MOL poseben status pri razrezu EU sredstev, sploh ne obstaja. Resnična vsebina sklepa št. 25. govori o pridobivanju zemljišč za potrebe gradnje Zaloške ceste. Sklep št. 60, ki po trditvah SDS govori o upravičenosti zahtevka po vračanju sredstev, v resnici govori o spremembah zakona o sodnih taksah. Sklepa št. 61, ki ga prav tako navaja SDS, v usklajenem zapisniku srečanja ni, saj ima zapisnik le 60 členov.

 

Vlada RS zavrača takšna namigovanja in manipulacije in obžaluje tovrstno politično kulturo.


Zapisnik srečanja med Vlado RS in vodstvom MO Ljubljana, ki je bil usklajen med obema stranema, najdete  tukaj (81 KB).

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi