Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

13.12.17

Vladni predstavniki s prebivalci ob meji

Vladni predstavniki so se v torek, 12. decembra, najprej srečali s prebivalci z območja občine Lendava, kasneje pa tudi s prebivalci občine Razkrižje, in jim pojasnili, kako lahko izvršujejo pravice, ki so jim določene v nedavno sprejetem zakonodajnem paketu za implementacijo arbitražne razsodne in kaj uresničevanje omenjene zakonodaje zanje pravzaprav pomeni.

 

 

V Lendavi v ospredju kmetijska zemljišča ter betonarna

Po sestanku v Lendavi je GS Lilijana Kozlovič dejala, da se Vlada RS zaveda, kako pomembni so sprejeti zakoni in njihova implementacija za ljudi, prizadete z arbitražno odločbo: "Zato smo prišli danes sem, da jim konkretno povemo, kaj naj storijo v vsakem konkretnem primeru, ko bo prišlo do evidentiranja državne meje. Njihova kontaktna točka bo upravna enota". Dodala je, da je Slovenija pripravila vso zakonodajo, ki jo lahko sprejme brez sodelovanja republike Hrvaške, in s tem tudi izpolnila svojo zavezo iz arbitražnega sporazuma. "Naše vodilo je še vedno vodenje dialoga z Republiko Hrvaško", je dejala in nadaljevala:"Zato bo te dni predsednik Vlade RS pozval hrvaškega kolega, da imenujemo komisijo, ki bo določila mejo, pa tudi morebitne popravke, kjer je njen potek povsem neživljenjski in kjer je to možno."

Podžupan občine Lendava Stanislav Gjerkeš je izpostavil, da se je vladna ekipa zelo potrudila, da so bile zahteve ljudi, ki so bili oškodovani v arbitraži, upoštevane in da so vse tisto, kar je bilo dogovorjeno, dejansko tudi dobili:"Kmetovalci imajo možnost dobiti zakup na slovenskih stran (kar je bila tudi njihova temeljna zahteva), stvari pa se rešujejo tudi v zvezi z betonarno v Hotizi. Lastnik se lahko odloči za preselitev betonarne na slovensko stran. Tudi za daljnovod se bo poiskala trasa na slovenski strani meje, pa tudi protipoplavne nasipe, ki varujejo ozemlja na slovenski strani, bo vzdrževala slovenska država".

 

 

Kozlovič: Odločitve ljudi v Razkrižju niso preproste

Po sestanku z županom in prizadetimi krajani v občini Razkrižje je generalna sekretarka Vlade RS poudarila, da situacija v Razkrižju ni preprosta: "Arbitražna razsodba je dejstvo. Sodišče je odločalo po načelu utis possidetis, zato Slovenija, ki tega območja ni posedovala, z razsodbo tudi ni pridobila." Ponovila je prizadevanja Vlade RS, da stori vse, kar je treba na podlagi arbitražne razsodbe in pripravila vso potrebno zakonodajo, ki jo lahko brez sodelovanja Hrvaške. Pri tem pa se je po besedah generalne sekretarke zelo trudila, da državljanom ohrani čim več pravic, tudi z možnostjo, da si izberejo bivališče v RS: "Na tem območju je vsakokrat, ko pridemo, izjemno čustveno, ker za prebivalce situacija ni preprosta. Meja je nekaj kar razdvaja, namesto da bi jih povezovala. Upam in verjamem, da bo tudi Hrvaška čim prej sprejela povabilo našega predsednika vlade, da skupaj imenujemo komisijo, ki bo določila državno mejo in rešila te neživljenjske situacije."


V pogovoru s predstavniki medijev je še dejala, da so za Slovenijo možni le pogovori o implementaciji, toda ko se bo na terenu določala meja, se lahko upoštevajo tudi življenjske situacije. Paket sprejete zakonodaje bo začel veljati, ko bo Vlada RS sprejela sklep, s katerim bo potrdila kartografski prikaz meje in sklenila, da se ta prikaz evidentira tudi v katastru.

 

 

Srečanje z ribiči

Vladni predstavniki so se v sredo, 13. decembrasrečali s predstavniki ribičev nato pa še prebivalci krajevne skupnosti Sečovlje in jim pojasnili, kako lahko izvršujejo pravice, ki so jim določene v nedavno sprejetem zakonodajnem paketu za implementacijo arbitražne razsodne in kaj uresničevanje omenjene zakonodaje zanje pravzaprav pomeni.

Po sestanku z ribiči v Piranu je generalna sekretarka vlade mag. Lilijana Kozlovič povedala, da je vlada pripravila vse potrebno, da se lahko arbitražna razsodba implementira in da bo Slovenija z 29. decembrom nadaljevala z izvajanjem naše suverenosti na morju. Suverenost je Republika Slovenija sicer izvajala že sedaj. Meja na morju je določena in ni potrebna posebna komisija, da bi jo določala. Vsem je povsem jasno, kakšne so pri tem pravice naših ribičev.
 

Predstavniki vlade so se z ribiči pogovarjali o interventnem zakonu, na podlagi katerega jim bo zagotovljeno nadomestilo za izpad zaradi gospodarske nezmožnosti lovitve, ter o varnosti na morju. Policija je že sprejela določene ukrepe, ima sredstva in ustrezno število ljudi na slovenskem morju. Vsi napori pa so posvečeni temu, da bi se izognili incidentom na morju in da bi lahko ribiči normalno opravljali svojo ribiško dejavnost. Republika Slovenija in slovenska policija verjameta, da je tudi na strani Republike Hrvaške in hrvaške policije takšna želja.
  

Pogovori so tekli tudi o zakonu o morskem ribištvu, ki je sestavni del oz. uvaja sestavni del prava EU. Gre za ribiške oz. zgodovinske pravice, ki so sestavni del EU in omogočajo, da obe strani te pravice izvršujejo.

 

 

Srečanje s prebivalci v Sečovljah

Po srečanju s prebivalci v Sečovljah pa je generalna sekretarka vlade mag. Lilijana Kozlovič izpostavila, da bo interventni zakon, o katerem so se pogovarjali, stopil v veljalo, ko bo vlada sprejela sklep, da se evidentira državna meja. Vodilo Republike Slovenije je še vedno, da se pogovarja z Republiko Hrvaško ter da predsednik vlade Republike Hrvaške sprejme poziv predsednika slovenske vlade, da se imenuje dvostranska komisija, ki v naravi določi mejo in tudi upošteva vse življenjske okoliščine, na kar je napotilo tudi arbitražno sodišče. 

 

Generalna sekretarka Kozlovič je še poudarila, da je vlada upoštevala večino potreb in želja prebivalcev. Edino zadevo, ki je na tem področju ni mogla upoštevati, je glede dednega zakupa, kajti ta pravica je urejena v drugem zakonu in ni bilo potrebno, da se to ureja v tem zakonu. 

 

"Sklepi, ki smo jih skupaj sprejeli in bodo prebivalci tudi dobili zapisnik, so, da jim pošljemo zakon, da jim pošljemo vse informacije, kako bodo lahko neposredno izvajali te pravice, njihov neposredni kontakt bo predsednik krajevne skupnosti v Sečovljah kot tudi upravna enota, kjer bodo vsi obrazci in vse potrebne informacije", je pojasnila generalna sekretarka. 

 

Pogovor je tekel tudi o kmetijskih zemljiščih ter o preselitvah. Generalna sekretarka je poudarila, da ima vsak možnost, da si izbere prebivališče v Republiki Sloveniji. To pa ne pomeni, da bo v celoti prejel odškodnino, da si lahko kupi novo nepremičnino, ampak bo moral pri tem sam participirati. Prebivalci imajo za odločitev eno leta časa. Nato pa mora biti v roku treh let preselitev tudi izvedena.
GS Kozlovič v Beli Krajini: Postopki bodo stekli takoj po evidentiranju meje

V ponedeljek, 18. decembra 2017, so predstavniki vlade pod vodstvom generalne sekretarke Vlade RS mag. Lilijane Kozlovič obiskali prebivalce ob meji v Beli krajini. Nedavno sprejeta zakonodaja ter evidentiranje državne meje je tudi zanje izjemnega pomena, zato so jim predstavniki vlade pojasnili, kako naj izvršujejo pravice, ki so jim določene v zakonu in kaj zanje to pravzaprav pomeni.

 

»Na tem območju je najbolj aktualno neurejeno stanje na področju vpisov v zemljiško knjigo. Dogovorili smo se, da bodo predstavniki GURS prišli med prebivalce in jim predstavili, kje neposredno bo potekala državna meja, ko bo evidentirana«, je po sestanku s prebivalci dejala generalna sekretarka Kozlovič in dodala, da bo država na tem območju pomagala prebivalcem tudi pri vpisih v zemljiško knjigo, saj v naselju Drage zaenkrat obstaja le kataster, zemljiško knjigo pa bo treba še v celoti nastaviti. 

 

Tema srečanja s prebivalci so bile tudi morebitne preselitve. »Ker je bil dovolj zgodaj izražen interes lastnikov, smo že v sprejeti zakonodaji predvideli možnost preselitve kmetije na območju Brezovice, sicer pa se želi vključno z lastniki omenjene kmetije na slovensko stran preseliti pet družin. Postopki bodo stekli takoj po evidentiranju državne meje, država pa jim bo pri uresničevanju namena, da se za stalno priselijo v Slovenijo, tudi finančno pomagala.« je poudarila Kozlovič. 

 

 

Na območju, ki ga je danes obiskala vladna ekipa, je zelo pomembno vprašanje tudi ureditev cest do Brezovice in Kamenice. »Nedavno sprejeta zakonodaja zagotavlja sredstva za ureditev cestne infrastrukture, občina pa je tudi že dala pobudo za sofinanciranje. Kot kaže, bo lahko že leta 2018 oz. najkasneje leta 2019 prišli do realizacije projekta.«

 

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi