Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

17.6.14

Zdravila iz državnih rezerv za pomoč Srbiji ter Bosni in Hercegovini ob poplavah

Vlada RS je na dopisni seji odločila, da se Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini za pomoč ob poplavah namenijo zdravila iz državnih blagovnih rezerv. Sredstva v skupnem znesku 60.000 EUR (zdravila v vrednosti 30.000 EUR na posamezno državo) zagotavlja ministrstvo za zdravje, zdravila bodo dodeljena glede na izražene potrebe obeh držav.


Ob nedavnem obisku ministra za zdravstvo Bosne in Hercegovine prof. dr. Rusmirja Mesihovića na ministrstvu za zdravje je bila izpostavljena tudi potreba po možni pomoči s strani pristojnih slovenskih ustanov zdravstvenemu sistemu Bosne in Hercegovine, ki je ob naravni nesreči utrpel veliko škodo. Vlada RS je prošnjo preučila in sprejela sklep, da se zagotovijo zdravila iz državnih blagovnih rezerv za pomoč ob poplavah Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

 

Za izvedbo sklepa o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv za potrebe pomoči Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini je zadolžen Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za zdravje. Vlada Republike Slovenije nalaga Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, da pridobljena sredstva nameni za nabavo nadomestnega blaga, ki ga mora nadomestiti najkasneje do 31. 12. 2014. Sredstva za nadomestitev blaga iz državnih blagovnih rezerv zagotovi Ministrstvo za zdravje s prerazporeditvijo pravic porabe v višini 60.000 EUR na ustrezne proračunske postavke Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 30. 7. 2014.

 

 

Vir: MGRT


Časovno obdobje

Potrdi