Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

7.3.19

Ženske pri nas živijo dlje kot moški in so uspešnejše v šoli

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Pri ocenjevanju položaja žensk ob mednarodnem dnevu žensk se radi zgledujemo po podatkih mednarodnih lestvic, na katerih se Slovenija sicer uvršča visoko, vendar pa je še vedno dovolj prostora za izboljšave. Svetovni gospodarski forum v zadnjem letnem poročilu ugotavlja, da se je enakopravnost med spoloma letos na globalni ravni znova nekoliko zmanjšala. Največja razlika med spoloma v Sloveniji vlada na področju politike, in sicer 64 odstotkov, pri delu znaša 20,5 odstotka, pri zdravstvu dva odstotka, pri izobraževanju pa razlike ni. Na področju zdravstva je Slovenija na prvem mestu glede enakosti med spoloma med vsemi državami.

 

Na Statističnem uradu Republike Slovenije ugotavljajo, da je imela na začetku leta 2018 Slovenija 2.066.800 prebivalcev in med temi je bilo 50,3 % žensk. Vsako leto se sicer rodi nekoliko več dečkov kot deklic, po približno 60. letu starosti pa začnejo številčno prevladovati ženske. Z leti se številčno nesorazmerje med spoloma povečuje in pri starosti 80+ je žensk že dve tretjini. Ženske torej živijo v povprečju dlje kot moški. 154 prebivalk Slovenije je bilo na začetku leta 2018 starih 100 ali več let in jih je bilo skoraj petkrat več kot moških te starosti. 

 

Statistika poleg tega tudi ugotavlja, da so ženske uspešnejše od svojih vrstnikov moških. Vsako leto namreč diplomira več študentk kot študentov. V 2017 je bilo 159 diplomantk na 100 diplomantov. Številčno razmerje med diplomantkami in diplomanti je najvišje v primorsko-notranjski (177 na 100 diplomantov), najnižje pa v obalno-kraški statistični regiji (150 na 100 diplomantov). 

 

Statistični urad tudi ugotavlja, da so bile s svojim življenjem v letu 2017 v povprečju najbolj zadovoljne ženske v jugovzhodni regij (povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem: 7,5 na lestvici od 0 do 10); približno enako samooceno so podale tudi ženske v gorenjski in osrednjeslovenski regiji (7,4); najmanj zadovoljne so bile ženske v pomurski in posavski statistični regiji (6,9). 

 

Predvsem pa je pomembno, da smo družba, v kateri imajo tudi ženske enake možnosti družbenega udejstvovanja in tudi zasedanja najvišjih političnih in delovnih mest. Enakosti spolov ne smemo razumeti kot istosti ali podobnosti žensk in moških, temveč kot sprejemanje razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enakem vrednotenju teh razlik in različnih družbenih vlog. To pomeni, da se politika enakosti spolov zavzema za resnično partnerstvo med ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. V ta namen Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi v tem letu izvaja dva pomembna projekta, ki ju sofinancira EU, in sicer projekt Odklikni, ki vsebuje ukrepe za boj proti spletnemu nasilju in nadlegovanju, ter projekt Moje delo – pokojnina, katerega dolgoročni cilj je zmanjšanje pokojninske vrzeli med spoloma.


Časovno obdobje

Potrdi