Arhiv glavnih novic

 • Seja Vlade, Fotoarhiv UKOM

  26.08.2014

  Vlada RS je na današnji seji sprejela Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020, potrdila je spremembo pri spodbudah za zaposlovanje, sprejela je poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 v letu 2013 in uvrstila 73 novih projektov v načrt razvojnih programov  za obdobje 2014 - 2017.

  več

 • Foto: Anže Malovrh/STA, Vir: MK

  16.08.2014

  V Beltincih je potekala državna proslava ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Slavnostnemu govoru predsednika DZ RS Milana Brgleza je sledil kulturni program z naslovom "Danes Prekmurje!" v režiji Matjaža Fariča. Nastopili so Vokalna skupina BeleTinke, Folklorna skupina KUD Beltinci, pevka Alja Lipar, glasbenik Ivor Knafelj, plesalci plesnega kluba Zeko, igralka Anita Gregorec, plesalec Leon Marič, upokojenska plesna skupina Generacije ter  skupine: Govoreči bobni, Kleemar, Hexenbrutal ter Werefox.

  več

 • Seja vlade. Fotoarhiv UKOM

  31.07.2014

  Vlada RS se je seznanila s predlogom predsednice vlade, da za kandidate za člane Evropske komisije predlaga Tanjo Fajon, Karla Erjavca in Alenko Bratušek. Vlada je pooblastila stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Evropski uniji, da posreduje predlog pristojnim institucijam Evropske unije. Imenovani kandidati izpolnjujejo vsa merila, zahtevana v 17. členu Pogodbe o Evropski uniji. Glede na to, da ima vsaka država članica v Komisiji le po enega člana, je končna izbira enega od omenjenih kandidatov prepuščena novoizvoljenemu predsedniku Evropske komisije.

  več

 • Seja vlade. Fotoarhiv UKOM

  28.07.2014

  Vlada RS je na današnji redni seji v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga spremenila sklep, ki ga je sprejela 3. julija 2014. Vlada je sprejela tudi Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

  več

 • Predsednica vlade in minister za finance o sklepih, ki jih je sprejela vlada. Foto: UKOM

  24.07.2014

  Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna RS za leto 2014 v obdobju januar - junij 2014, iz katerega izhaja, da primanjkljaj sektorja države, izkazan po metodologiji ESA-95 po obračunskem načelu, ne bo presegel napovedanih 3,2 % BDP, kot izhaja iz dopolnjenega Programa stabilnosti (brez enkratnih učinkov dokapitalizacije bank). Vlada je sprejela tudi sklep o plačilu obveznosti nad zagotovljenimi pravicami porabe (ZPIZ in obresti) ter sklep, na podlagi katerega bo DZ posredovala podatke o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 30. junija 2014.

  več

 • Vir: Ministrstvo za kulturo

  23.07.2014

  Z včerajšnjim dnem je stopila v veljavo novela arhivskega zakona, ki je 8. junija uspešno prestala test ljudske volje na referendumu. Novela odgovarja na številne pomanjkljivosti arhivskega zakona iz leta 2006, na katere sta opozorila tudi Informacijski pooblaščenec RS ter Varuh človekovih pravic RS. Poleg tega odpravlja obveznosti sprejema notranjih pravil za podjetja, poenostavlja postopke preverjanja skladnosti strojne opreme in storitev hrambe gradiva z zahtevami zakona ter uvaja možnost lastnega varstva arhivskega gradiva za javne institucije.

  več

 • Foto: arhiv UKOM

  17.07.2014

  Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013, izdala je Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja, sprejela je sklep, da se gospodarski družbi Agroruše, d. o. o., dodeli državna pomoč za prestrukturiranje v obliki dolgoročnega posojila, seznanila se je z drugim poročilom o realizaciji ukrepov Enotnega dokumenta za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti in imenovala nove člane v Upravi odbor ARRS.

  več

 • Thierry Monasse/STA, vir: KPV

  16.07.2014

  Predsednica vlade Alenka Bratušek in minister za obrambo RS Roman Jakič sta se v Bruslju udeležila donatorske konference za pomoč BiH in Srbiji. Po zadnjih podatkih so udeleženci za sanacijo škode skupaj prispevali več kot 1,8 milijarde sredstev.

  več

 • Predsednica vlade na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: UKOM

  10.07.2014

  Vlada je na današnji seji sprejela več sklepov. Med drugim je pooblastila ministra za notranje zadeve, da nadaljuje pogajanja s sindikati na podlagi sprejetih izhodišč, z dodatnim predlogom, da se v dogovor s sindikati vnese določba, s katero se določi, da dogovor preneha veljati, če do 1. 1. 2015 ne pričnejo veljati spremembe zakonov, ki so potrebne za realizacijo dogovora.

  več

 • Predsednica vlade in veleposlaniki Francije, BIH in Srbije. Foto: STA

  09.07.2014

  Predsednica vlade Alenka Bratušek je sklicala sestanek v zvezi z izvedbo mednarodne donatorske konference, ki jo bo 16. julija 2014 v Bruslju organizirala Slovenija v sodelovanju s Francijo in Evropsko komisijo za pomoč v poplavah prizadetim območjem v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Sestanka s predsednico vlade so se udeležili veleposlanik Francoske republike v RS Pierre-François Mourier, veleposlanik Republike Srbije v RS Aleksandar Radovanović in veleposlanik Bosne in Hercegovine v RS Željko Jerkić.

  več