Arhiv glavnih novic

 • Predsednik vlade Miro Cerar v državnem zboru. Foto: STA

  Premier Cerar odgovarjal na poslanska vprašanja

  26.01.2015

  Postopek privatizacije 15 podjetij s seznama za prodajo se mora nadaljevati, je danes v DZ v odgovoru na vprašanja poslancev poudaril premier Cerar in dodal, da pa nikakor ne smemo popustiti, da bi prodaje potekale brezglavo in brez zelo jasnih kriterijev. Med drugim je predsednik vlade še izpostavil tudi nedavni dvig bonitetne ocene za Slovenijo, ki po njegovem uvršča našo državo med investicijsko zanimive države. Vlada bo spodbujala trenutne trende gospodarske rasti in zaposlenosti, z izboljšanjem poslovnega okolja pa želi privabiti več tujih investicij, je še dejal premier Miro Cerar.

 • Evropski komisar Mimica in zunanji minister Erjavec. Foto: STA, vir: MZZ

  23.01.2015

  V Mestnem muzeju v Ljubljani je potekal osrednji dogodek Slovenskih razvojnih dni, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju s Slogo, platformo nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je v uvodnem nagovoru poudaril, da je "Slovenija v desetih letih sodelovala z več kot 80 državami in podprla preko 140 razvojnih in humanitarnih projektov slovenskih nevladnih organizacij". Prisotne sta nagovorila tudi evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica ter predsednik Sveta platforme Sloga Eyachew Tefera.

  več

 • Novinarska konferenca ministra za finance Dušana Mramorja po seji vlade. Foto: STA

  22.01.2015

  Vlada je na današnji seji začela obravnavo predloga rebalansa Proračuna za leto 2015, določila je besedilo predloga Zakona o cestninjenju, seznanila se je z Informacijo o pogajanjih z občinami o višini povprečnine in višini sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, iz sredstev rezerve pa je za izvedbo interventnih aktivnosti zaradi poplav v letu 2014 zagotovila 5 mio EUR. Vlada je obravnavala tudi primer t.i. "somalijske deklice" in ugotovila obstoj interesa RS za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v RS za obdobje 5 let državljanki Somalije.

  več

 • Predsednik vlade je po posvetu dal izjavo za medije. Foto: STA

  Vlada na delovnem posvetu o prioritetah dela v letošnjem letu

  21.01.2015

  Člani vlade so danes nadaljevali delovni posvet, na katerem so obravnavali prioritete dela v letošnjem letu po posameznih resorjih. Kot je dejal predsednik vlade Miro Cerar, so vodilo pri iskanju najbolj pomembnih nalog rast bruto domačega proizvoda in zaposlenosti, pa tudi skrb za socialno problematiko in ključne strukturne reforme. Vlada bo prednostne naloge predstavila predvidoma prihodnji teden po potrjenem rebalansu proračuna.

 • Socialni partnerji parafirali predlog socialnega sporazuma. Vir: MDDSZ

  20.01.2015

  Socialni partnerji so pod vodstvom ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak parafirali predlog besedila Socialnega sporazuma za obdobje 2015 - 2016. Socialni sporazum je ključni element socialnega dialoga, katerega osnovni namen je doseči soglasje med socialnimi partnerji o temeljnih ciljih in rešitvah sistemskih sprememb, ki jih pokriva socialni sporazum. Predlog danes parafiranega socialnega sporazuma bodo socialni partnerji v naslednjih dneh obravnavali še na svojih organih, potrditi ga mora tudi Vlada RS.

  več

 • Seja vlade. Fotoarhiv: UKOM

  15.01.2015

  Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom Ministrstva za okolje in prostor o izvajanju akcijskega načrta interventnih aktivnosti zaradi poplav za mesec december 2014. MOP v poročilu navaja, da je Agencija RS za okolje v mesecu novembru in decembru realizirala dela na vodotokih v višini 840.811 EUR. Vlada je sprejela tudi Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2015 ter sklenila, da se reaktivira proračunska postavka Dopolnilna sredstva občinam.

  več

 • Posvet o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva. Foto: STA

  14.01.2015

  Vlada Republike Slovenije je začela realizacijo prvega od desetih zastavljenih strateških projektov – projekt spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva, kreativnih industrij in ekonomske demokracije. Posvet je vodil državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, udeležence je nagovoril tudi premier dr. Miro Cerar.

  več

 • Seja Sveta za nacionalno varnost. Foto: STA

  13.01.2015

  Člani Sveta za nacionalno varnost so na današnji seji obravnavali informacije o terorističnih napadih v Franciji ter njihov vpliv na varnost v Sloveniji. Seznanili so se z aktualnimi ocenami pristojnih služb ter po opravljeni razpravi sklenili, da okoliščine ne narekujejo dviga stopnje ocene ogroženosti Republike Slovenije, zato ocena ogroženosti naše države z vidika delovanja mednarodnega terorizma na našem ozemlju ostaja nespremenjena in je nizka.

  več

 • Premier Cerar in minister Erjavec na solidarnostnem shodu v Parizu. Vir: MZZ

  11.01.2015

  Predsednik vlade Miro Cerar se je danes udeležil solidarnostnega shoda za enotnost v Parizu, ki so se ga v podporo Franciji in francoskemu ljudstvu po tragedijah, ki so pretresle Francijo z napadom na satirično revijo Charlie Hebdo, udeležili številni predstavniki evropskih in drugih držav. Predsednika vlade je v Parizu spremljal zunanji minister Karl Erjavec.

  več

 • Minister Koprivnikar na novinarski konferenci po seji vlade. Foto: STA

  08.01.2015

  Vlada je obravnavala včerajšnji teroristični napad v Parizu in ga obsodila kot zavržno in povsem nesprejemljivo dejanje proti svobodi izražanja kot temelju demokracije in človekovih pravic. Vlada pozorno spremlja varnostno situacijo v Sloveniji in aktivno sodeluje z ustreznimi mednarodnimi organi. Priprava seje Sveta za nacionalno varnost je že v teku. Vlada je sprejela Program ukrepov za preprečevanje korupcije za obdobje 2015 – 2016 – Ničelna toleranca do korupcije in se seznanila s Poročilom o izvedbi ukrepov proti korupciji. Predlog noveliranega programa vsebuje navedbo aktivnosti in ukrepov za preprečevanje korupcije, z določitvijo nosilcev in rokov izvedbe. Vlada je sprejela tudi več uredb.

  več