Arhiv glavnih novic

 • Foto: Stanko Gruden/STA, vir: KPV

  01.09.2014

  Predsednica vlade Alenka Bratušek se je udeležila 9. Strateškega foruma Bled. Ob robu Strateškega foruma se je predsednica vlade srečala z Ministrom za zunanje zadeve in trgovino Madžarske dr. Tiborjem Navracsicsem ter s predsednikom Evropske banke za obnovo in razvoj Sumom Chakrabartijem. Chakrabarti se je v kratkem neformalnem srečanju premierki zahvalil za dobro sodelovanje vlade ter izrazil pričakovanje, da bo Slovenija proces reform nadaljevala tudi v prihodnje.

  več

 • Predsednica vlade na izrednem zasedanju Evropskega sveta. Foto: STA

  31.08.2014

  Predsednica vlade Alenka Bratušek se je v Bruslju udeležila zasedanja Evropskega sveta. Tokratno srečanje predsednikov držav in vlad je bilo v prvi vrsti namenjeno imenovanju novega predsednika Evropskega sveta in Visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko. To sta postala poljski premier Donald Tusk in italijanska zunanja ministrica Federica Mogherini. Premierka je na novinarski konferenci po končanem zasedanju poudarila, da so obe imeni potrdili zelo hitro in soglasno.

  več

 • Konferenca o Zahodnem Balkanu. Foto: STA

  28.08.2014

  Predsednica vlade Alenka Bratušek se je v Berlinu udeležila Konference o Zahodnem Balkanu, ki jo je gostila nemška zvezna kanclerka Angela Merkel. Na konferenci so sodelovali predsedniki vlad, ministri za zunanje zadeve in gospodarski ministri vseh držav Zahodnega Balkana, Nemčije, Slovenije in Avstrije, predsednik Evropske komisije, evropski komisar za širitev in evropski komisar za energijo ter tudi francoski posebni odposlanec za Zahodni Balkan. S slovenske strani sta se konference udeležila tudi minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja.

  več

 • Seja Vlade, Fotoarhiv UKOM

  26.08.2014

  Vlada RS je na današnji seji sprejela Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020, potrdila je spremembo pri spodbudah za zaposlovanje, sprejela je poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 v letu 2013 in uvrstila 73 novih projektov v načrt razvojnih programov  za obdobje 2014 - 2017.

  več

 • Foto: Anže Malovrh/STA, Vir: MK

  16.08.2014

  V Beltincih je potekala državna proslava ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Slavnostnemu govoru predsednika DZ RS Milana Brgleza je sledil kulturni program z naslovom "Danes Prekmurje!" v režiji Matjaža Fariča. Nastopili so Vokalna skupina BeleTinke, Folklorna skupina KUD Beltinci, pevka Alja Lipar, glasbenik Ivor Knafelj, plesalci plesnega kluba Zeko, igralka Anita Gregorec, plesalec Leon Marič, upokojenska plesna skupina Generacije ter  skupine: Govoreči bobni, Kleemar, Hexenbrutal ter Werefox.

  več

 • Seja vlade. Fotoarhiv UKOM

  31.07.2014

  Vlada RS se je seznanila s predlogom predsednice vlade, da za kandidate za člane Evropske komisije predlaga Tanjo Fajon, Karla Erjavca in Alenko Bratušek. Vlada je pooblastila stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Evropski uniji, da posreduje predlog pristojnim institucijam Evropske unije. Imenovani kandidati izpolnjujejo vsa merila, zahtevana v 17. členu Pogodbe o Evropski uniji. Glede na to, da ima vsaka država članica v Komisiji le po enega člana, je končna izbira enega od omenjenih kandidatov prepuščena novoizvoljenemu predsedniku Evropske komisije.

  več

 • Seja vlade. Fotoarhiv UKOM

  28.07.2014

  Vlada RS je na današnji redni seji v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga spremenila sklep, ki ga je sprejela 3. julija 2014. Vlada je sprejela tudi Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

  več

 • Predsednica vlade in minister za finance o sklepih, ki jih je sprejela vlada. Foto: UKOM

  24.07.2014

  Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna RS za leto 2014 v obdobju januar - junij 2014, iz katerega izhaja, da primanjkljaj sektorja države, izkazan po metodologiji ESA-95 po obračunskem načelu, ne bo presegel napovedanih 3,2 % BDP, kot izhaja iz dopolnjenega Programa stabilnosti (brez enkratnih učinkov dokapitalizacije bank). Vlada je sprejela tudi sklep o plačilu obveznosti nad zagotovljenimi pravicami porabe (ZPIZ in obresti) ter sklep, na podlagi katerega bo DZ posredovala podatke o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 30. junija 2014.

  več

 • Vir: Ministrstvo za kulturo

  23.07.2014

  Z včerajšnjim dnem je stopila v veljavo novela arhivskega zakona, ki je 8. junija uspešno prestala test ljudske volje na referendumu. Novela odgovarja na številne pomanjkljivosti arhivskega zakona iz leta 2006, na katere sta opozorila tudi Informacijski pooblaščenec RS ter Varuh človekovih pravic RS. Poleg tega odpravlja obveznosti sprejema notranjih pravil za podjetja, poenostavlja postopke preverjanja skladnosti strojne opreme in storitev hrambe gradiva z zahtevami zakona ter uvaja možnost lastnega varstva arhivskega gradiva za javne institucije.

  več

 • Foto: arhiv UKOM

  17.07.2014

  Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013, izdala je Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja, sprejela je sklep, da se gospodarski družbi Agroruše, d. o. o., dodeli državna pomoč za prestrukturiranje v obliki dolgoročnega posojila, seznanila se je z drugim poročilom o realizaciji ukrepov Enotnega dokumenta za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti in imenovala nove člane v Upravi odbor ARRS.

  več