Arhiv glavnih novic

 • Seja vlade. Fotoarhiv STA

  26.03.2015Vlada se je seznanila s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2015. Bruto domači proizvod se bo letos povečal za 2,4%. Gospodarsko rast bosta še naprej poganjala izvoz in investicijska dejavnost. Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Temeljni razlog za pripravo novega zakona je prilagoditev področja zaposlovanja in dela tujcev v RS določbam Zakona o tujcih, ki na podlagi prenosa Direktive 2011/98/EU uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se bo po novem izdajal v enotnem postopku na upravnih enotah.

 • Delovni posvet vlade med obiskom Koroške. Foto: STA

  25.03.2015Člani vlade so pod vodstvom predsednika vlade Mira Cerarja obiskali Koroško kot prvo izmed slovenskih regij, ki jih bo obiskala aktualna vlada. »Koroška ne sme ostati izolirana. Slovenija jo potrebuje, tako kot potrebuje ona Slovenijo,« je ob koncu regionalnega obiska ocenil premier ter dodal, da se vlada zavzema za enakomeren razvoj vseh regij. Prav tako je izpostavil, da se je vlada izzivov regije s tokratnim obiskom lotila s temeljito pripravo. 

 • Novinarska konferenca predsednika vlade Mira Cerarja. Foto: STA

  20.03.2015Predsednik vlade Miro Cerar se je v Bruslju udeležil dvodnevnega zasedanja Evropskega sveta. Kot je dejal po zaključku zasedanja, je Slovenija zadovoljna s sklepi vrha EU o energetski uniji, saj ji je uspelo vanje vključiti pomen energetske učinkovitosti in dekarbonizacije prometa, v zvezi z razpravo o trgovinskem sporazumu EU in ZDA pa je izpostavil, da mora sporazum tudi majhnim državam omogočati krepitev trgovinske dejavnosti, da morajo biti pogajanja čim preglednejša ter da je treba zavarovati visoke standarde na področju prehrane ter varstva okolja, potrošnikov in delavcev. V zvezi z Grčijo je premier Cerar poudaril, da Slovenija vztraja pri spoštovanju februarskega dogovora o zavezah Grčije.

 • Seja vlade na Brdu pri Kranju. Foto: STA

  18.03.2015Vlada se je seznanila s predlogom Načrta prenove in programa ukrepov za prenovo informatike v državni upravi ter sprejela Akcijski načrt za njegovo izvedbo. Vlada se je seznanila tudi s 3. letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016 ter s Pregledom izvajanja ukrepov Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 za leto 2013. Vlada je razrešila državno sekretarko v Ministrstvu za javno upravo Renato Zatler in za državnega sekretarja v omenjenem ministrstvu imenovala Janka Burgarja.

 • Predsednik vlade Miro Cerar je posadil lipo v okviru akcije Čebelarske zveze. Foto: STA

  Člani vlade posadili lipe v okviru akcije "Človek posadi, čebela opraši"

  18.03.2015Predsednik vlade Miro Cerar in ministri so danes na Brdu pri Kranju v okviru akcije Čebelarske zveze in družbe Medex posadili lipe, s čimer so izrazili skrb in prizadevanje za naše okolje in kranjsko čebelo. Kot je v nagovoru dejal premier Cerar, želijo s tem povezati naravo in človeka. Poudaril je pomen lipe v ljudskem izročilu, kot prostor srečevanja in skupnega odločanja ter kot enega simbolov slovenstva, tudi v času nastajanja nove države.

 • Posvet o ekonomski demokraciji v Sloveniji. Foto: STA

  Premier Cerar na Posvetu o ekonomski demokraciji v Sloveniji

  16.03.2015Predsednik vlade Miro Cerar je nagovoril udeležence posveta o ekonomski demokraciji v Sloveniji, na katerem so spregovorili o stanju in izzivih na tem področju ter o primerih dobrih praks. Kot je poudaril premier Cerar mora Slovenija krepiti inovativnost, ustvarjalnost ter socialni kapital in ustvarjati nova delovna mesta za različne skupine prebivalstva, to pa je mogoče v precejšnji meri dosegati tudi s pristopi v okviru ekonomske demokracije. Posveta so se udeležili tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ministrica za delo Anja Kopač Mrak ter državni sekretar na finančnem ministrstvu Metod Dragonja.

 • Predsednik vlade in ministri v podporo kampanji HeForShe. Foto: UKOM

  13.03.2015Eden od pomembnih načinov krepitve politike enakosti spolov je tudi spodbujanje moških, da se pridružijo in podprejo prizadevanja za enakost spolov. Kampanja #HeForShe je globalna kampanja, s katero moški izražajo solidarnost in podporo ciljem enakosti. Ministrica Anja Kopač Mrak je ministrske kolege na seji vlade pozvala, da se kampanji pridružijo in ob tem dejala, da je ponosna na svoje ministrske kolege. Tematiko spodbujanja in krepitve enakosti spolov v Slovenije, s posebnim poudarkom na novem nacionalnem programu, je ministrica Kopač Mrak danes predstavila tudi na skupni seji teles Državnega zbora.

 • Seja vlade. Fotoarhiv STA

  12.03.2015Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence ter Prvo spremembo Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2015. Potrdila je Poročilo o stanju izvedbe projekta gradnje odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov in o dinamiki nadaljnjih korakov ter sprejela več kadrovskih odločitev.

 • Novinarska konferenca predsednika vlade. Foto: STA

  Premier Cerar se je odzval na aktualne zadeve

  11.03.2015Predsednik vlade Miro Cerar se je na današnji novinarski konferenci odzval na aktualne zadeve. Premier Cerar je poudaril, da so podatki o njegovem premoženju že ves čas javni in zatrdil, da je do dodatnega zaslužka prišel na povsem korekten način. Predsednik vlade Cerar ocenjuje, da vlada dela dobro, kar v zadnjih mesecih dokazujejo uspešni kazalci - visoka gospodarska rast, dobri obeti, zmanjševanje brezposelnosti in poviševanje bonitetnih ocen.

 • Predsednik vlade sprejel odstop ministrice za izobraževanje. Fotoarhiv: STA

  Premier Cerar sprejel odstop ministrice Setnikar Cankar

  06.03.2015Predsednik vlade Miro Cerar je danes sprejel odstop ministrice za izobraževanje, znanost in šport Stanke Setnikar Cankar. Premier Cerar je pojasnil, da se je za to odločil po pogovoru z ministrico in na podlagi njene ocene, da bi lahko objava podatkov o honorarjih, ki jih je prejela poleg plače, obremenila delo vlade.