Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

4.7.13

16. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku

 

Vlada je na današnji seji sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku. Z njim bo vzpostavljena obveznost organov, ki odločajo v upravnem postopku, da na ustno zahtevo strank za uveljavitev pravice ali pravne koristi sami izpolnijo obrazec vloge, ki je praviloma potreben za začetek postopka. S tem bo olajšana vzpostavitev formalnega stika med organom in stranko, kar pomeni pomembno poenostavitev poslovanja in uresničitev enega od ciljev za letošnje leto v okviru projekta Stop birokraciji.

 

Normativna sprememba se bo nanašala na vse vloge, razen vlog, ki jih stranke vlagajo v postopkih javnih razpisov.

 

Organ oziroma uradna oseba bo obrazec vloge izpolnila na podlagi podatkov, ki jih bo navedla stranka. Slednja pa bo s podpisom vloge jamčila, da so podatki pravilni in resnični.

 

Poleg olajšanja postopka na strani stranke, bo z novelo doseženo, da bodo na ta način vložene vloge v večji meri razumljivejše in popolnejše, s čimer odpadejo ovire za formalni začetek postopka, ki je sicer obremenjen z dodatnim pozivanjem k odpravi pomanjkljivosti. Zato je utemeljeno pričakovanje, da bodo postopki od vložitve prve vloge do izdaje odločbe hitrejši oziroma da bo stranka hitreje prišla do želene pravice ali pravne koristi.

 

Sprememba zakona se bo zaradi priprav organov uveljavila v roku šestih mesecev od objave v uradnem listu, na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev pa s 01.01.2015.

 

Vir MNZ

 

Vlada se je seznanila s stanjem črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013

 

Ljubljana, 4. julija 2013 - Vlada RS se je danes na redni seji seznanila s trenutnim stanjem na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013.

V obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 5.2 013 je bilo od skupaj 4,8 milijarde evrov (EU in SLO del):

  • potrjenih instrumentov (razpisana sredstva in neposredno potrjene operacije) za 5,26 milijarde evrov (EU in SLO del), kar je 109 odstotkov razpoložljivih sredstev;
  • podpisanih pogodb za 3,75 milijarde evrov ali 77,7 odstotkov razpoložljivih sredstev;
  • izplačil iz državnega proračuna za 2,55 milijarde evrov (EU in SLO del) ali 52,8 odstotkov razpoložljivih sredstev;
  • povračil iz bruseljske blagajne za 1,98 milijarde evrov (EU del) ali 48,3 odstotkov razpoložljivih sredstev.

 

V teku je več aktivnosti za pospešitev izvajanja, saj je leto 2013 ključno za zagotovitev pravočasne izvedbe vseh projektov za to programsko obdobje. Od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013:

  • so bili potrjeni 4 javni razpisi in 31 projektov v skupni vrednosti 550 milijonov evrov (EU + SLO del), kar je predpogoj za nadaljnje črpanje;
  • je bilo podpisanih za 306 milijonov evrov pogodb in
  • iz proračuna izplačanih 145,5 milijonov evrov.

Trenutno je razpisanih za več kot 500 mio EUR na področju investicij v infrastrukturo, kar bo prispevalo k zagonu investicijskega cikla in spodbudno vplivalo na gospodarsko rast v kratkem obdobju.

 

 

Zaostanki pri črpanju, izraženi v razliki med izplačili in povračili

 

Zaostanki na področju črpanja se pojavljajo predvsem pri investicijah v infrastrukturo, kjer je dinamika izvajanja projektov vezana na gradbeno sezono, takrat tudi nastaja največji obseg stroškov za te projekte. Izražajo se v zamiku od datuma izplačila iz državnega proračuna, do datuma povračila iz bruseljske blagajne. Na dan 06.06.2013 je bilo po podatkih Ministrstva za finance za 105 mio EUR zaostankov.

 

 

Neto proračunski položaj

 

V prvih 5 mesecih leta 2013 je državni proračun RS v odnosu do proračuna EU realiziral neto proračunski presežek v višini 122.923.364 EUR.

 

Vir: MGRT

 

 

 Celotno sporočilo za javnost (272 KB) 

 


Časovno obdobje

Potrdi