Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

15.11.13

Po zaupnici v DZ pozitivne ocene tudi iz Bruslja

Po izglasovani zaupnici v Državnem zboru je tudi Evropska komisija z današnjo pozitivno oceno izkazala zaupanje v delo naše vlade, je dejala premierka Bratušek v odzivu na objavo ocene EK predloga proračuna Slovenije, ukrepanja za odpravo presežnega primanjkljaja in ekonomskega partnerskega načrta.

Komisija na podlagi predloženih dokumentov ugotavlja, da je Slovenija (poleg Francije in Nizozemske) dobro pripravila proračuna za naslednji dve leti in posebnih ukrepov zaradi presežnega deficita ne predvideva. Strukturne reforme ostajajo jedro ekonomskih priporočil, vendar le kot del dolgoročnega uravnoteženja javnih financ. Prepoznana cilja Slovenije za nižanje strukturnega primanjkljaja in dolgoročno stabilizacijo dolga države (v Programu stabilnosti) sta ocenjena kot uresničljiva. Prav tako je realna zaveza o vključitvi fiskalnega pravila v slovenski pravni red in izboljšanje institucionalne ureditve v zvezi z okrepljenim ekonomskim upravljanjem na ravni EU. Kot je na predstavitvi ocen dejal komisar Rehn osnutek proračuna za 2014 kaže jasno sliko, da je Slovenija na pravi poti, vendar je manevrskega prostora zelo malo, zato je nujno dosledno izvajanje.

Ob tem je Rehn izrecno poudaril, da je slovenska vlada zelo odločna pri soočanju z izzivi v bančnem sektorju, pri izpeljavi strukturnih reform in konsolidaciji javnih financ - vse to s ciljem, da bi uspela narediti gospodarski preobrat.

Kot ugotavlja Evropska komisija, je Vlada RS pripravila in že izvaja vrsto ukrepov kot odgovor na njena priporočila. Ministrstvo za finance RS pa ob tem izpostavlja tudi dejstvo, da je odprava neravnovesij oz. izvedba korenitejših reform dolgoročno zastavljena in zato ne more biti zaključena v dobrega pol leta, kolikor je minilo od začetka nastopa aktualne vlade.

Pozitivno mnenje Evropske komisije in zgodaj zjutraj izglasovana zaupnica vladi Alenke Bratušek že dobivata odmev tudi na finančnih trgih, saj so obresti na 10-letne državne obveznice danes padle precej pod šest odstotkov. Poleg tega je Slovenija danes na evrskem trgu izdala za 1,5 milijarde evrov triletnih obveznic z letno kuponsko obrestno mero 4,7 odstotka, kar je po mnenju premierke Bratušek še en dokaz, da lahko Slovenija uspešno nastopa na mednarodnih finančnih trgih.


Časovno obdobje

Potrdi