Skoči na vsebino »

O Sloveniji

  • Glavno mesto: Ljubljana
  • Druga večja mesta: Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Nova Gorica, Murska Sobota, Jesenice, Trbovlje
  • Površina kopnega: 20.271 km2
  • Dolžina meja na kopnem: z Avstrijo 318, z Italijo 232, z Madžarsko 100 in s Hrvaško 672 km; skupaj 1322 km.
  • Relief: Alpe -  42,1%, Dinarsko gorstvo - 28,1%, Panonska nižina -  21,2%, sredozemski svet - 8,6%
  • Dolžina obale: 47 km
  • Najvišji vrh: Triglav: 2864 m
  • Največje zavarovano območje narave: Triglavski narodni park: 83,982 ha
  • Drugo največje zavarovano območje narave: Krajinski park Goričko: 46,268 ha
  • Najdaljša podzemna jama: Postojnska jama - 19,5 km
  • Največje jezero: Cerkniško jezero (presihajoče) - 26 km2
  • Najdaljša reka: Sava - 221 km
  • Število prebivalcev: 2.062.455 (september 2014)
  • Državna ureditev: demokratična republika, ki temelji na načelu razdelitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Najvišji zakonodajni organ je državni zbor (90 poslancev), ki sprejema zakone.
  • Jezik: slovenščina, na narodnostno mešanih območjih tudi italijanščina in madžarščina;
  • Narodna sestava (popis prebivalstva 2002): Slovenci  83,1%, Hrvati: 1,8%, Srbi  2,0%, Muslimani (vključno z Bošnjaki), 1,6%, Madžari 0,3%, Italijani 0,1%, drugi 2,2%, neznano 8,9
  • Religija: 58% (popis prebivalstva 2002) rimskokatoliške veroizpovedi; v Sloveniji je registriranih  skupaj 42 cerkva in drugih verskih skupnosti
  • Valuta: evro 

Zemljevid Slovenije