Skoči na vsebino »

Današnje stanje

Foto: Uroš Hočevar

Tradicionalni vsakoletni knjižni sejem /Foto: Arsen Perić

V novi državi Sloveniji se je slovenščina takoj popolnoma uveljavila tudi v vojski, carini in državniškem protokolu, njena raba pa se sproti širi na vsa področja, ki se odpirajo z najnovejšim družbenim in tehnološkim razvojem: prevajanje mednarodnih tehničnih standardov, elektronska pošta in predstavitvene strani na internetu, črkovalnik in Slovar slovenskega knjižnega jezika na zgoščenkah, razvojni programi za strojno prevajanje ter strojno analizo in sintezo slovenskega govora. Posebnega poudarka sta vredna podatka, da narašča zanimanje za slovenščino kot tuji jezik (poučuje se v Ljubljani in na številnih univerzah v tujini) in da slovenščina odlično deluje v prevedeni verziji računalniškega okolja Windows.

 

Kljub tem pozitivnim premikom se izpodrivanje slovenščine v javnem sporazumevanju ni končalo. Pritisk srbohrvaščine je zamenjal pritisk angleščine. Zelo veliko podjetij se registrira pod angleškimi imeni ali se obračajo na porabnike z reklamnimi oglasi in informativnimi napisi samo v tujih jezikih. Pri kariernem napredovanju na univerzah in inštitutih imajo po uradno sprejetih kriterijih za presojo znanstvene uspešnosti večjo vrednost objave razprav v tujih revijah, zato slovenski znanstveniki opuščajo objavljanje v slovenščini. Pouk angleščine kot prvega tujega jezika v osnovni šoli popolnoma prevladuje in je didaktično bolje organiziran kakor pouk slovenščine. Zaradi stopnjevanja opisanega dogajanja se v javnosti že dolgo oglašajo protesti uglednih posameznikov in organizacij civilne družbe, opozorilno izjavo je dala tudi SAZU. Na pobudo Slavističnega društva Slovenije obstaja od leta 1994 pri parlamentarnem odboru za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport delovna skupina za področje jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike, njena poglavitna dejavnost pa je sodelovanje pri pripravi zakonskih besedil, v katerih bi moral biti posebej določen status slovenščine kot uradnega jezika. 

 

 

Prispevek ob "Evropskem letu jezikov 2001".

Avtor: dr. Janez Dular

 

 


Podrobnejše o slovenščini