Skoči na vsebino »

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Anja Kopač Mrak
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
Peter Pogačar
državni sekretar
Martina Vuk
državna sekretarka

 

Prioritete ministrstva

  • Vzpostavitev spodbudnega okolja za zaposlovanje: spodbujanje večje varne prožnosti z namenom lažjega vstopanja in izstopanja iz delovnih razmerij ob sočasni vzpostavitvi varnega in predvidljivega delovnega okolja za delavce. (pravna varnost, socialna varnost).
  • V skladu s priporočili EU zmanjšanje starostne segmentacije na trgu dela, ki različne skupine ljudi postavlja v izrazito neenakopraven položaj.
  • Prizadevanje za zmanjšanje deleža ljudi pod pragom revščine s spodbujanjem zaposlovanja in dela vseh starostnih skupin ter enostavnega, preglednega in poštenega uveljavljanja vseh oblik pomoči, poenostavitvijo postopkov ter razporejanja razpoložljivih virov po načelih solidarnosti in pravičnosti.
  • Sklenitev socialnega sporazuma za obdobje 2014-2018 v skladu s priporočili Evropske komisije.
  • Okrepitev nadzora nad izvajanjem ukrepov za zaposlovanje mladih in podaljšati trajanje teh ukrepov.
  • Organizacija podpore pri aktivnem iskanje nove službe za mlade že v času odpovednega roka in izboljšanje mehanizmov za aktivno iskanje prve zaposlitve tudi z nadgradnjo kompetence ljudi, pristojnih za reševanje problematike mladih brezposelnih.
  • Okrepitev politike enakih možnosti žensk in moških s sprejemom nacionalnega programa za enakost spolov do leta 2020 ter prizadevanja za preprečevanje in odpravo diskriminacije.
  • Oblikovanje dolgoročne strategije soočanja z demografskimi spremembami za osebe, ki so dolgotrajno odvisne od nege in pomoči, celovito urediti sistem dolgotrajne oskrbe.
  • Poiskati dolgoročno vzdržne in demografskim spremembam prilagojene vire za zagotavljanje dostojne ravni pokojnin, dostopnih storitev in pomoči.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

T: 01 / 369 77 00

E: gp.mddszping@govpong.si

W: www.mddsz.gov.si 


Organ v sestavi

Inšpektorat RS za delo

Verovškova ulica 64 a, 1000 Ljubljana

T: 01 / 280 36 60

E: gp.irsdping@govpong.si

W: www.id.gov.si