Skoči na vsebino »

državni sekretar

Peter Pogačar

rojen 13. 11. 1973

univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom

 

Svojo poklicno pot je začel na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), zatem pa je delo nadaljeval na Višjem sodišču v Ljubljani. Od 2001 do 2004 je bil zaposlen kot svetovalec Vlade RS (podsekretar) na MDDSZ, kjer je bil med drugim odgovoren za razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Od leta 2004 dalje je bil svetovalec uprave Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kasneje pa direktor Oddelka za pokojninska zavarovanja.  Na omenjeni družbi je bil pristojen za področje pokojninskih skladov v upravljanju Kapitalske družbe. Od leta 2009 do 2015 je bil generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V tem času je na strokovni ravni vodil pripravo pokojninske reforme in reforme trga dela, ki sta bili uveljavljeni v letu 2013. Na mednarodnem področju je bil ključni sogovornik OECD in Evropske Komisije pri dialogu glede predlaganih usmeritev ter spremljanju sprejetih ukrepov glede priporočil s področja dela ministrstva.

Kot predavatelj ali gost okroglih miz redno sodeluje na številnih mednarodnih in domačih konferencah s področja pokojninskega sistema in trga dela, obenem pa je soavtor knjig in strokovnih člankov o pokojninski zakonodaji ter  zakonodaji s področja trga dela.  

Državni sekretar Peter Pogačar je poročen in je oče dveh otrok. Z družino živi v Ljubljani. 

Vlada RS je Petra Pogačarja 20. 2. 2015 imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

T: 01 / 369 77 00

E: gp.mddszping@govpong.si

W: www.mddsz.gov.si