Skoči na vsebino »

Ministrstvo za finance

Mateja Vraničar Erman
ministrica za finance
 
 
Miranda Groff Ferjančič
državna sekretarka
 
Tilen Božič
državni sekretar
Gorazd Renčelj
državni sekretar
Saša Jazbec
državna sekretarka
 
 

 

Prioritete ministrstva

  • Javnofinančna konsolidacija, ki ima za cilj javnofinančni primanjkljaj pod tremi odstotki BDP, nato pa zniževanje dolga pod 60 odstotkov BDP.
  • Zmanjševanje javnih izdatkov.
  • Nadaljevanje sanacije bančnega sistema, ki mora potekati predvsem skozi sanacijo gospodarstva in z aktivnim pristopom znotraj samih bank.
  • Uveljavitev davčne politike, ki bo podprla ekonomske ukrepe za rast in zaposlovanje; prioritetna pozornost bo namenjena učinkovitejšemu pobiranju obstoječih javnih dajatev ter ukrepom za zmanjšanje sive ekonomije (uvedba davčnih blagajn).
  • Vzpostavitev učinkovite strukture in izboljšanje administrativne usposobljenosti za črpanje evropskih sredstev (centralizacija znanja, usklajeno delovanje, strokovna pomoč subjektom, določitev meril za uspešnost črpanja projektov in projektov).
  • Izboljšanje upravljanja z državnim premoženjem, s ciljem povečanja javnofinančnih prihodkov (bolj učinkovito delovanje in upravljanje Slovenskega državnega holdinga z jasno strategijo upravljanja kapitalskih naložb, ki vključuje jasno klasifikacijo naložb in jasne lastniške cilje države).

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: 01 / 369 63 00

E: gp.mfping@govpong.si

W: www.mf.gov.si 


Organi v sestavi

Finančna uprava RS

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 3800
E: gfu.fuping@govpong.si

W: www.fu.gov.si 

 

Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana

T: 01 / 425 42 89

E: mf.uppdping@mf-rspong.si

W: www.uppd.gov.si 

 

Uprava RS za javna plačila

Dunajska 48, 1000 Ljubljana

T: 01 / 475 16 51

E: ujpping@ujp.govpong.si

W: www.ujp.gov.si 

 

Urad RS za nadzor proračuna

Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana

T: 01 / 369 69 00

E: mf.unpping@govpong.si

W: www.unp.gov.si