Skoči na vsebino »

državna sekretarka

Miranda Groff Ferjančič

Miranda Groff Ferjančič je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2000 zaključila specializacijo iz mednarodnega poslovanja, leta 2004 pa magistrirala s področja sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri financiranju infrastrukturnih projektov. Leta 2006 je pridobila mednarodni certifikat in diplomo s področja računovodstva in revizije javnega sektorja. Leta 1988 se je zaposlila v podjetju Rotomatika, kjer je začela kot pripravnica in napredovala vse do vodje finančne operative. Leta 1997 je postala vodja enote SKB banke, kar je ostala do zaposlitve na Ministrstvu za finance leta 2001. Med drugim je bila članica delovne skupine, ki je uspešno zaključila pogajanja za zaprtje klirinškega dolga Ruske federacije do Republike Slovenije, deluje kot članica European PPP Expertise Centre (EPEC). Bila je v. d. direktorice Sklada za nasledstvo in v. d. generalne direktorice oz. generalna direktorica Direktorata za javno premoženje. Od aprila 2013 do nastopa funkcije državne sekretarke je bila zaposlena v Generalnem sekretariatu Vlade RS kot namestnica generalnega sekretarja.

Vir: Ministrstvo za finance


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: 01 / 369 63 00

E: gp.mfping@govpong.si

W: www.mf.gov.si