Skoči na vsebino »

državna sekretarka

Saša Jazbec

Saša Jazbec je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1996 zaključila študij bančno finančne smeri z delom Izvedeni finančni instrumenti in slovenski finančni trg, leta 2000 pa magistrski študij na isti fakulteti z delom Listinjenje premoženja.
 
Delovne izkušnje je nabirala na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev; v Banki Slovenije, kjer je bila upravljavka deviznih rezerv, med leti 2002 in 2009 vodja odseka Upravljanje s tveganji ter članica ekipe za prevzem evra; na področju poslovnega svetovanja ter v Ministrstvu za finance v Sektorju za napovedovanje fiskalnih tokov znotraj Direktorata za proračun, kjer je bila članica delovne skupine za pripravo projekcij izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva. Od novembra 2013 je kot generalna direktorica vodila Direktorat za proračun na Ministrstvu za finance.

Foo: Nebojša Tejić/STA


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: 01 / 369 63 00

E: gp.mfping@govpong.si

W: www.mf.gov.si