Skoči na vsebino »

Ministrica za finance

Mateja Vraničar Erman

rojena 7. 11. 1965

MPA (magisterij iz javne uprave) na Harvard University, Law School in JF Kennedy School of Government

 

Mateja Vraničar Erman je leta 1989 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1997 pa je zaključila študij MPA (magisterij iz javne uprave) na Harvard University, Law School in JF Kennedy School of Government.

Od leta 1989 do 1993 je bila zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve, od leta 1993 dalje pa na Ministrstvu za finance, kjer je opravljala različne naloge, predvsem v organizacijskih enotah ministrstva, pristojnih za oblikovanje carinskega in davčnega sistema. Tako je na primer koordinirala in vodila pripravo prvega slovenskega carinskega zakona ter izvedbenih predpisov, ki so temeljili na evropskem carinskem sistemu, delovala kot vodja Oddelka za sistem posrednih davkov in kasneje kot vodja Sektorja za davčni in carinski sistem v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov. Od aprila 2010 do februarja 2012 je bila državna sekretarka na Ministrstvu za finance, prvenstveno odgovorna za področje davčnega in carinskega sistema, proračuna in javnega računovodstva. Po končanem mandatu se je ponovno posvetila strokovnemu delu na področju oblikovanja davčnega sistema. Do nastopa funkcije ministrice za finance, 21. septembra 2016, je opravljala funkcijo državne sekretarke v Ministrstvu za finance.


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: 01 / 369 63 00

E: gp.mfping@govpong.si

W: www.mf.gov.si