Skoči na vsebino »

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zdravko Počivalšek
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 
Aleš Cantarutti
državni sekretar
Eva Štravs Podlogar
državna sekretarka

 

Prioritete ministrstva

  • Intenziviranje sistemskega razdolževanja podjetniškega sektorja, kar je osnovni pogoj za okrevanje gospodarstva, pri čemer bo treba intenzivirati aktivnost bank.
  • Poenostavitev postopkov (VEM – Vse na enem mestu), da bi poslovni subjekti lahko opravili čim večje število svojih administrativnih opravil, povezanih z državo, na enem mestu.
  • Spodbujanje izvoza in mednarodne konkurenčnosti Slovenije, pri čemer je treba opredeliti ukrepe za spodbujanje slovenskih verig vrednosti in vključevanje v globalne verige vrednosti, za spodbujanje  vstopnih in izstopnih investicij in za oblikovanje poslovnih grozdov ter mrež za uspešnejši nastop na tujih trgih.
  • Nadaljevanje privatizacijskih procesov, ki morajo biti nadzorovani in strateško premišljeni; treba je izhajati iz strategije in klasifikacije naložb, presojati je treba od primera do primera, skozi jasne kriterije izbire z vidika družbeno-ekonomskih učinkov posamezne privatizacije.
  • Strukturna preobrazba gospodarstva in znižanje prispevkov, ki bo skozi zeleno proračunsko reformo (postopna ukinitev okolju škodljivih subvencij) ustvarila razmere za postopno zniževanje obremenitve dela, kar bo omogočilo večjo stroškovno konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter obenem izboljšalo stanje okolja.
  • Spodbujanje tujih investicij.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 / 400 33 11

E: gp.mgrt@gov.si

W: www.mgrt.gov.si 


Organi v sestavi

Tržni inšpektorat RS 

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 / 280 87 00

E: gp.tirsping@govpong.si

W: www.ti.gov.si 

 

Urad RS za intelektualno lastnino

Kotnikova 6, 1000 Ljubljana

T: 01 / 620 31 00

E: sipoping@uil-sipopong.si

W: www.uil-sipo.si 

 
Urad RS za meroslovje

Tkalska ulica 15, 3000 Celje
T: 03 / 428 07 50 

E: gp.mirsping@govpong.si 
W: www.mirs.gov.si