Skoči na vsebino »

državna sekretarka

Eva Štravs Podlogar

rojena 18. 8. 1962

univerzitetna diplomirana ekonomistka 


Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaposlena od maja 2015, ko je opravljala funkcijo generalne direktorice Direktorata za turizem in internacionalizacijo.

 

Kot generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo je bila odgovorna za pripravo strateških razvojnih usmeritev in zakonodaje s področju turizma, internacionalizacije in tujih neposrednih investicij, za spodbujanje konkurenčnosti in promocije slovenskega gospodarstva, predvsem v tujini, ter izboljševanje pogojev pri poslovanju slovenskih podjetij na mednarodnih trgih, ki se izvaja v okviru aktivnosti s področja trgovinske politike. Bila je predsednica sveta zavoda Slovenske turistične organizacije in javne agencije Spirit Slovenija ter predsednica Komisije za pospeševanje mednarodne menjave pri SID banki. Stališča Slovenije je kot stalna članica zastopala v Odboru za trgovinsko politiko pri Svetu EU v Bruslju.

 

Aktivno se je udeleževala  številnih mednarodnih srečanj, tesno sodelovala z izvajalskimi institucijami ministrstva in ukrepe s področja direktorata usklajevala s številnimi deležniki tako na nacionalni kot regionalni in podjetniški ravni.   

 

Pred tem je bila skoraj petnajst let direktorica Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma, odgovorna za vodenje in poslovanje zavoda ter strateški razvoj izjemno pomembne slovenske turistične destinacije. V okviru te funkcije je od leta 2011 do 2015 vodila Regionalno destinacijsko organizacijo Gorenjska.  Izkušnje v gospodarstvu si je pridobivala tudi kot pomočnica direktorja v podjetju Elan Commerce.

15. septembra 2016 jo je Vlada RS imenovala za državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Foto: Nebojša Tejić/STA


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 / 400 33 11

E: gp.mgrt@gov.si

W: www.mgrt.gov.si