Skoči na vsebino »

državni sekretar

Jure Leben

Jure Leben ima delovne izkušnje in reference na področju trajnostnega razvoja, okoljske problematike, implementacije tehnologije vodika in gorivnih celic, ki si jih je pridobil v ZDA in Veliki Britaniji. Po vrnitvi v Slovenijo je prevzel vodenje Centra za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka, nato je strokovno pot je nadaljeval v Službi Vlade RS za podnebne spremembe, kjer je bil zadolžen za razvoj politik na področju energije in novih zelenih tehnologij in vodenja EU projektov in na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je bil odgovoren za  implementacijo ECO oznake in eko inovacij, bil je vodja medresorske delovne skupine za zelena javna naročila, gradnjo in rekonstrukcijo cest in namestnik vodje medresorske delovne skupine za zeleno davčno reformo.

Foto: Aljoša Rebolj, Studio BOMBA


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za infrastrukturo

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 / 478 80 00

E: gp.mzi@gov.si

W: www.mzi.gov.si