Skoči na vsebino »

državni sekretar

Klemen Potisek

rojen leta 1970

magister ekonomskih znanosti 

 

Klemen Potisek, rojen leta 1970 v Ljubljani, je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Leta 1999 je s pridobitvijo naziva magister ekonomskih znanosti zaključil magistrski študij poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

 

Svojo poklicno pot je začel v Petrolu leta 1995, nadaljeval v drugih gospodarskih družbah, zaposlen je bil na Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o.., bil član več nadzornih svetov. Trenutno je član upravnega odbora Združenja za upravljanje s tveganji SI.RISK, namestnik predsednika nadzornega sveta Premogovnik Velenje, d.d. ter predsednik odbora Kapitalskega vzajemnega sklada Modre zavarovalnice, d.d..

 

Klemen Potisek je v času svojega strokovnega delovanja pridobil izkušnje na področjih poslovodenja, ekonomike investicij, financ, organizacije poslovanja in upravljanja s tveganji.


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za infrastrukturo

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 / 478 80 00

E: gp.mzi@gov.si

W: www.mzi.gov.si