Skoči na vsebino »

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Maja Makovec Brenčič
ministrica za izobraževanje, znanost in šport
Andreja Barle Lakota
državna sekretarka
Tomaž Boh
državni sekretar

 

Prioritete ministrstva

  • Sprejetje zakonov o visokem šolstvu, raziskovalni dejavnosti in športu.
  • Povečanje sredstev za visoko šolstvo in konkurenčnost le-tega.
  • Zavzemanje za brezplačen študij, vendar z omejitvami.
  • Dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa in dosežkov učencev; obvezno učenje dveh tujih jezikov v osnovni šoli.
  • Odzivnost izobraževanja na spremembe družbe in potrebe trga dela; vpeljava ozkih specializacij, ki jih ponuja poklicno izobraževanje.
  • Večja vključenost otrok v programe predšolske vzgoje in omogočiti vsem otrokom, da osnovno šolo obiskujejo v bližini doma.
  • Prenova sistema strokovnega napredovanja in kariernega razvoja pedagoških delavcev in vzgojiteljev, profesionalni razvoj visokošolskih delavcev ter zmanjšanje birokratskih postopkov pri vodenju šol in vrtec ter pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.
  • Povezovanje raziskovanja in izobraževanja, ki omogoča postavljanje izobraževanja v središče razvojne politike države.
  • Spodbujanje razvoja mehanizmov za preprečevanje zlorab v športu.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 / 400 52 00
E: gp.mizsping@govpong.si

W: www.mizs.gov.si 


Organa v sestavi

Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Linhartova 7a, 1000 Ljubljana

T: 01 / 400 53  35

E: inspektorat-solstvo.mssping@govpong.si

W: www.iss.gov.si 

 

Urad RS za mladino

Masarykova 16/IV, 1000 Ljubljana

T: 01 / 400 57 90

W: www.ursm.gov.si 

E: gp-ursm.mizsping@govpong.si