Skoči na vsebino »

državna sekretarka

Andreja Barle Lakota

rojena 15. 2. 1959

dr. socioloških znanosti

 

Dr. Andreja Barle Lakota je bila v svoji dolgoletni karieri na področju vzgoje in izobraževanja zaposlena najprej kot učiteljica, potem pa kot pedagoška svetovalka, vodja predmetne skupine za družboslovje, na Zavodu RS za šolstvo, nato kot strokovna delavka na Uradu RS za šolstvo Ministrstva za šolstvo in šport, bila v letih od 1999 do 2012 direktorica Urada za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter ob razdružitvi ministrstev na Ministrstvu za šolstvo in šport, od 2012 do imenovanja za državno sekretarko v MIZŠ pa sekretarka na Uradu za razvoj izobraževanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dr. Andreja Barle Lakota je tudi habilitirana predavateljica na visokošolskih ustanovah.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 / 400 52 00
E: gp.mizsping@govpong.si

W: www.mizs.gov.si