Skoči na vsebino »

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Maja Makovec Brenčič

rojena 27. 5. 1969


doktorica znanosti s področja poslovodenja in organizacije in redna profesorica mednarodnega poslovanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani


Maja Makovec Brenčič je bila v letu 2013 imenovana za prorektorico Univerze v Ljubljani, kjer je razvijala področje prenosa znanja, sodelovanja izobraževanja in znanosti z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem ter internacionalizacije. V obdobju 2010-2013 je vodila Svet novoustanovljene agencije NAKVIS (Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu). Na Ekonomski fakulteti UL je delovala kot prodekanja na področju razvoja strategije, mednarodnega umeščanja in kakovosti. Je dobra poznavalka zagotavljanja kakovosti izobraževanja, razvojnih trendov v izobraževanju in znanosti, mednarodnega izobraževalnega in znanstvenega okolja in povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem. Prav tako je vključena v nekatere aktivnosti delovanja športa v Sloveniji.

Foto: STA


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 / 400 52 00
E: gp.mizsping@govpong.si

W: www.mizs.gov.si