Skoči na vsebino »

Ministrstvo za javno upravo

Boris Koprivnikar
podpredsednik vlade in minister za javno upravo
 
Nejc Brezovar
državni sekretar

 

Prioritete ministrstva

  • Javna uprava kot učinkovit, racionalen, transparenten in prijazen servis državljanom.
  • Debirokratizacija javne uprave in poenostavitev sistema javnih naročil.
  • Zagon projektov VEM (vse na enem mestu) na nivoju javne uprave.
  • Zmanjšanje storitev zunanjih izvajalcev.
  • Enoten in pretočen informacijski sistem ter centralizacija strojne opreme in komunikacij.
  • Gospodarno in centralno upravljanje s stvarnim premoženjem države ter ažuren in celovit pregled tega premoženja.
  • Vzpostavitev jasnih in transparentnih kriterijev karierne poti javnih uslužbencev ter odgovornosti vsakega zaposlenega v javni upravi.
  • Pogajanja s sindikati javnega sektorja.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška 21, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 83 30

E: gp.mju@gov.si

W: www.mju.gov.si 


Organ v sestavi

Inšpektorat za javni sektor

Tržaška 21, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 83 84 
E: gp.ijs@gov.si

W: www.mju.gov.si