Skoči na vsebino »

državna sekretarka

Ksenija Klampfer

rojena 27. 7. 1976

univerzitetna diplomirana pravnica

 

Mag. Ksenija Klampfer je diplomirala na Pravni fakulteti v Mariboru in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. Leta 2005 je zaključila magistrski študij s področja evropskega gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Mariboru in leta 2007 opravila pravniški državni izpit. Leta 2000 se je zaposlila na Upravni enoti Slovenske Konjice, kjer je med drugim opravljala tudi delo vodje Oddelka za upravne notranje zadeve, od leta 2015 pa je načelnica Upravne enote Maribor. Med letoma 2005 in 2006 je opravljala tudi volontersko sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Celju.

 

Mag. Ksenija Klampfer ima bogate strokovne in vodstvene kompetence, ki jih je pridobila s 17 letnim delom na Upravni enoti Slovenske Konjice in Upravni enoti Maribor, od tega ima kar 10 let vodstvenih izkušenj.

Vir: Ministrstvo za javno upravo


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska 48, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 70 00
E: gp.mopping@govpong.si

W: www.mop.gov.si