Skoči na vsebino »

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejan Židan
podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Tanja Strniša
državna sekretarka
Marjan Podgoršek
državni sekretar

 

Prioritete ministrstva

  • Razvoj kmetijstva in gozdarstva, ki bo prilagojeno za blaženje učinkov podnebnih sprememb in bo prispevalo k trajnemu izboljšanju stanja naravnih virov in biotske raznovrstnosti.
  • Zavzemanje za sodobno kmetijstvo, ki bo zagotovilo največjo možno stopnjo prehranske samooskrbe; cilj je dvig stopnje samooskrbe za proizvode, kjer se ugotavlja najnižje stopnje samooskrbe in kjer za povečanje obstajajo proizvodni in tržni potenciali.
  • Ustvarjanje stabilnega in stimulativnega poslovnega okolja v kmetijstvu in z njim povezanih dejavnostih, vključno s pospešenim prenosom inovacij in dobrih praks na čim širši krog uporabnikov.
  • Spodbujanje aktivnosti, ki trajno izboljšujejo konkurenčnost slovenskega kmetijstva ter krepijo povezanost in partnerski odnos med akterji vzdolž verige preskrbe s hrano in gozdno-lesne verige.
  • Dolgoročna okrepitev konkurenčnosti kmetijstva in posledično zmanjšanje njegove ranljivosti in odvisnosti od subvencij pri proizvodnji zdrave in cenovno dostopne hrane.
  • Uveljavljanje previdnostnega načela pri vprašanjih, povezanih z GSO.
  • Varovanje kmetijskih zemljišč.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 90 00

E: gp.mkgpping@govpong.si

W: www.mkgp.gov.si 


Organi v sestavi

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 / 580 77 92

E: aktrpping@govpong.si

W: www.arsktrp.gov.si 

  

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dunajska 22, 1000 Ljubljana
T: 01 / 300 13 00

E: gp.uvhvvrping@govpong.si

W: www.uvhvvr.gov.si 

 

Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje

Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana

T: 01 / 434 57 00

E: irsko.mkoping@govpong.si

W: www.iko.gov.si