Skoči na vsebino »

državna sekretarka

Tanja Strniša

rojena 21. 11. 1962

mag. kmetijskega podjetništva, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Mag. Tanja Strniša je osnovno šolo obiskovala v Dolenjskih Toplicah, gimnazijo pa v Novem mestu. Nadaljevala je s študijem na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za agronomijo, ki ga je končala leta 1986. Leta 1990 je nadaljevala s podiplomskim magistrskim študijem kmetijskega podjetništva na Biotehniški fakulteti in ga leta 1995 tudi uspešno končala.
 

Njena prva zaposlitev je bila v Kmetijski zadrugi Krka Novo mesto, kjer je opravljala delo tehnologinje in pospeševalke za sadjarstvo. Svojo poklicno pot je nadaljevala kot kmetijska svetovalka, specialistka za področje ekonomike kmetijstva na Kmetijskem zavodu Ljubljana, Oddelek Novo mesto.


Leta 2001 se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravljala naloge svetovalke za koordinacijo priprav za vstop Slovenije v EU na področju kmetijstva in ribištva, kasneje pa vodje Projektne skupine za koordinacijo priprav in predsedovanja Slovenije EU in koordinatorke za Evropski svet in Svet EU za splošne zadeve.

 
Od septembra 2008 do julija 2009 je bila zaposlena na Veleposlaništvu RS v Pragi, kjer je med drugim sekretariatu za predsedovanje v okviru Urada Vlade Češke republike svetovala pri predsedovanju Svetu EU.

 
Državna sekretarka je bila v drugi polovici leta 2004 vodja kabineta ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Od maja 2010 do februarja 2012 je zasedala mesto državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kasneje pa mesto namestnice generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Vlada RS jo je na funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ponovno imenovala marca 2013.

 
Državna sekretarka govori angleško (aktivno), francosko (pasivno) in hrvaško (pasivno). Je poročena in ima dva otroka.

 

Z imenovanjem nove Vlade RS, 19. 9. 2014, je bila ponovno imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 90 00

E: gp.mkgpping@govpong.si

W: www.mkgp.gov.si